Håndter skabeloner

Dialogen Skabelonhåndtering gør det let at håndtere skabeloner og tillader dig at oprette nye dokumenter med skabeloner.

For at tilgå denne kommando...

Vælg menu Filer - Ny(t) – Skabeloner.

Vælg menu Filer – Skabeloner – Håndter Skabeloner.

Indtast +Skift+N i et hvilket som helst LibreOffice-modul.

Klik på knappen Skabeloner i Startcenter.

Vælg en skabelontype fra knappen Skabeloner i Startcenter.


Skabeloner gemmer redigeringstid ved at starte nye dokumenter med fyldt indhold og formatering. Skabelon-håndteringen giver dig mulighed for at få adgang til og organisere skabeloner i LibreOffice.

LibreOffice leveres med et sæt indbyggede skabeloner, der kan bruges til at oprette dokumenter, præsentationer, regneark eller tegninger. Du kan bruge skabeloner, der er tilgængelige i skabelonadministratoren, oprette dine egne skabeloner eller søge online for yderligere skabeloner.

Hovedvindue - Skabelonvalg

Forhåndsvisninger af tilgængelige skabeloner vises i hovedvinduet baseret på dine søge- og filtreringsvalg. Dobbeltklik på et skabelonikon for at åbne et nyt dokument med indholdet og formateringen fra skabelonen.

Vælg Miniaturevisning eller Listevisning øverst til højre for at ændre, hvordan skabelonerne vises.

ikonet Miniaturevisning

Miniaturevisning

ikonet Listevisning

Listevisning

note

For at vise skabeloner fra en mappe i kategorien Mine skabeloner vælger du LibreOffice ▸ Stier, vælger Skabeloner, tryk på Rediger og så på Tilføj for at åbne fildialogen til udvælgelse af den mappe, der skal tilføjes.


Søg

Du leder måske efter en skabelon ved at indtaste tekst i søgefeltet øverst til venstre. Hovedvinduet viser de fundne skabeloner.

Filter

Du kan filtrere efter: Alle programmer, tekstdokumenter, regneark, præsentationer eller tegninger ved at vælge en indstilling fra rullefeltet øverst i midten. Hovedvinduet viser de iltrerede skabeloner.

Kategorier

Kategorier er mapper, hvor du placerer dine skabeloner. Du kan vælge mellem standardkategorierne: Alle kategorier, Mine skabeloner, Forretningskorrespondance, MediaWiki, Andre Forretningsdokumenter, Personlig korrespondance samt Dokumenter, Præsentationer eller Typografier. Du kan også oprette n ye kategorier til personligt brug. Brug ikonet Funktioner i Skabelonhåndteringen for at oprette en ny kategori.

note

Kategorier inden for en kategori er ikke tilladt.


Funktioner

Klik på ikonet Funktioner nederst til venstre for at åbne menuen Funktioner. Indstillingerne er: Ny kategori, Omdøb kategori, Slet kategori og Genopfrisk. Hvis et programs standardskabelon er ændret fra sin originale standardindstilling, er en ekstra indstilling tilgængelig: Nulstil standardskabelon, som lader dig nulstille et programs standardskabelon til dens oprindelige standarder.

ikonet Funktioner

ikonet Funktioner

Flyt

Hv is du vil flytte skabeloner til en anden kategori, vælger du en skabelon eller bruger +klik for at vælge flere skabeloner og så trykker du på knappen Flyt nederst til højre for at åbne et dialogfelt, hvor du kan vælge at flytte din markering til en anden kategori eller til en ny kategori. Standardskabeloner kan ikke flyttes, men der kan oprettes kopier i andre kategorier.

Eksportér

Vælg en skabelon i hovedvinduet eller brug +klik for at vælge flere skabeloner og så trykker du på knappen Eksporter nederst til højre for at eksportere din udvalg til en mappe på din computer.

ikonet Eksporter

knappen Eksporter

tip

For at flytte eller eksportere alle skabeloner i en Kategori trykker du på +A og vælger så Flyt eller Eksporter.


Importér

Hvis du vil importere en eller flere skabeloner ind i Skabelonhåndteringen, trykker du på knappen Importer nederst til højre, vælger den kategori, hvor de importerede skabeloner skal placeres og vælger så de filer. der skal importeres.

ikonet Importer

knappen Importer

Udvidelser

For at bladre efter flere skabeloner online klikker du på ikonet Uddvidelser nederst til højre for at åbne et søgevindue. Du kan også søge efter skabeloner på https://extensions.libreoffice.org.

ikonet Udvidelser

ikonet Udvidelser

Handlinger med individuelle skabeloner

Åbn

Vælg en skabelon i hovedvinduet og højreklik, og vælg derefter Åbn, tryk Enter eller dobbeltklik for at åbne et nyt dokument ved hjælp af denne skabelon.

Du kan også bruge knappen Åbn nederst til venstre for at åbne et nyt dokument, der bruger den valgte skabelon.

Redigere

Vælg en skabelon i hovedvinduet og højreklik, og vælg derefter Rediger for at redigere skabelonen. Denne funktion er kun tilgængelig for skabeloner, der ikke er indbygget.

Indstil som Standard

Vælg en skabelon i hovedvinduet og højreklik og vælg derefter Indstil som standard for at indstille skabelonen som standardskabelon. Dette vil medføre, at der vises et grønt kryds i skabelonen, og skabelonen bliver automatisk indlæst, når et nyt dokument oprettes ved hjælp af det tilsvarende program.

Omdøb

Vælg en skabelon i hovedvinduet og højreklik og vælg derefter Omdøb for at omdøbe skabelonen. Dette vil medføre, at der vises en dialogboks, hvor der kan vælges et nyt navn til skabelonen. Indtast navnet og vælg derefter OK eller vælg Annuller for at vende tilbage til det allerede indstillede navn.

Slet

Vælg en eller flere skabeloner at slette i hovedvinduet og tryk på Delete-tasten eller du højreklikker og vælger så Delete for at slette de valgte skabeloner. Der vises så et dialogfelt, der kræver bekræftelse. Vælg Ja for at slette eller Nej for at annullere.

note

Indbyggede skabeloner kan ikke redigeres, omdøbes eller slettes.


Eksempler

Eksempel 1 - Oprette et forretningsbrev

 1. Åbn LibreOffice Writer

 2. Tryk på +Skift+N eller vælg Filer - Ny(t) - Skabelon for at åbne dialogen Skabeloner

 3. Skriv "forretningsbrev" i søgefeltet

 4. Vælg en af skabelonerne i hovedvinduet ved at dobbeltklikke på den eller eller markere den og trykke på Enter.

 5. Et nyt dokument ved hjælp af denne skabelon er oprettet i en ny forekomst af LibreOffice Writer

 6. Skift tekst og logo efter behov

Eksempel 2 - Importskabelon - Personligt budgetark

 1. Åbn LibreOffice Calc

 2. Tryk på +Skift+N eller vælg Filer - Ny(t) - Skabelon for at åbne dialogen Skabeloner.

 3. Klik på ikonet Udvidelser for at browse efter online-skabeloner.

 4. Søg efter Personlig Budget-Skabelon, og download den

 5. Åbn skabelon-håndteringen og vælg knappen Importer

 6. Vælg en kategori at gemme den nye skabelon i, for eksempel Mine skabeloner og tryk på OK.

 7. Gennemse mappen, hvor du downloadede skabelonen, vælg den og tryk på Åbn

 8. Skabelonen er nu tilgængelig i den kategori, du valgte.

Eksempel 3 -LibreOffice Impress - Præsentationsskabelon

 1. Åbn LibreOffice Impress

 2. Skabelon-håndteringen åbnes automatisk, når du åbner LibreOffice Impress

 3. Vælg en skabelon til din præsentation, filtrer efter kategorier eller søgning

 4. Du kan også bruge kontekstmenuen, importere en skabelon eller søge online efter en skabelon.

 5. En ny funktionalitet i Skabelonhåndteringen ikke er tilgængelig, når først åbnes automatisk. Når du har startet LibreOffice Impress, kan du køre Skabelonhåndteringen igen for at tilgå alle funktionaliteter.

tip

Benyt kategorier til at organisere dine skabeloner. Opret nye skabeloner eller download skabeloner og organisere i skabelon-håndteringen. Brug skabeloner til at spare tid for gentagne dokumenter.


Se på https://extensions.libreoffice.org efter skabeloner at downloade.

Se Kapitel 3 – Using Styles and Templates (Brug af typografier og skabeloner) i Getting Started Guide.

Se relevant information i (Oprettelse af en dokumentskabelon).

Se Skabeloner og typografier for relaterede information.

Støt os venligst!