Start af LibreOffice-software med parametere

Ved at starte LibreOffice-softwaren fra kommandolinjen kan du tildele forskellige parametre, hvormed du kan ændre ydelsen. Brug af kommandolinjeparametre er kun anbefalet til erfarne brugere.

note

Brug af kommandolinjeparametre er normalt ikke nødvendig. Nogle få af parametrene kræver en dybere viden om den tekniske bagrund for LibreOffices softwareteknologi.


Start af LibreOffice-softwaren fra kommandolinjen

Gyldige kommandolinje parametre

Brug uden specielle argumenter

Brug uden parametre ĂĄbner Startcentret.

{file}

Forsøger at åbne filen (filerne) med det modul der passer bedst.

{file} macro://./[Library.Module.MacroName]

Ă…bner filen og tilknytter specificerede makroer fra filen.


Få hjælp og information

Parameter

Betydning

--help / -h / -?

Lister tilgængelige kommandolineparametre i konsollen.

--helpwriter

Åbner LibreOffices indbyggede hjælp til Writer.

--helpcalc

Åbner LibreOffices indbyggede hjælp til Calc.

--helpdraw

Åbner LibreOffices indbyggede hjælp til Draw.

--helpimpress

Åbner LibreOffices indbyggede hjælp til Impress.

--helpbase

Åbner LibreOffices indbyggede hjælp til Base.

--helpbasic

Åbner LibreOffices indbyggede hjælp til Basic makroprogrammering.

--helpmath

Åbner LibreOffices indbyggede hjælp til Math.

--version

Viser LibreOffice version og lukker.

--nstemporarydirectory

(gælder kun macOS sandbox) Returnerer stien for den midlertidige mappe for den aktuelle bruger og afslutter. Tilsidesætter alle andre argumenter.


Generelle argumenter

Parameter

Betydning

--quickstart[=no]

Aktiverer[deaktiverer] servicen Hurtigstarter. Den tager kun en enkelt parameter no som deaktiverer Hurtigstarteren. Uden parametre vil denne service blive aktiveret.

--nolockcheck

Deakitiverer kontrol for fjern-enheder under installationen.

--infilter=InputFilterName
[:InputFilterParam[,param]]

Gennemtvinger om muligt en input-filtertype. For eksempel:

--infilter="Calc Office Open XML"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

--pidfile={file}

Gemmer soffice.bin pid til {file}

--display {display}

Sætter miljøvariablen DISPLAY på UNIX-lignende platforme til værdien {vis}. Denne parameter understøttes kun af startscriptet til LibreOffice software på UNIX-lignende platforme.


Bruger/programmæssig grænsefladekontrol

Parameter

Betydning

--nologo

Deaktiverer velkomstbilledet ved programstart.

--minimized

Starter minimeret. Velkomstbilledet vises ikke.

--nodefault

Starter uden at vise andet end velkomstbilledet.

--invisible

Starter i usynlig tilstand.

Hverken startlogoet eller det oprindelige programvindue vil være synligt. LibreOffice-softwaren kan kontrolleres, desuden kan dokumenter og dialoger kontrolleres og åbnes via API.

Når LibreOffice programmet er started med denne parameter, kan det kun afsluttes ved hjælp af opgavelisten (Windows) eller kommandoen kill (UNIX-systemer).

Det kan ikke bruges sammen med -hurtig start.

Mere information findes i LibreOffice Udviklingsvejledningen.

--headless

Starter i "headless tilstand" som tillader at bruge programmet uden brugergrænseflade.

Denne specielle tilstand kan bruges, nĂĄr programmet er kontrolleret af eksterne klienter via API.

--norestore

Deaktiverer genstart og filgendannelse efter et systemnedbrud.

--safe-mode

Starter i sikker tilstand, f.eks. starter midlertidigt med en ny brugerprofil og hjælper med at genoprette en ødelagt opsætning.

--accept={UNO}

Underretter LibreOffice software at ved oprettelse af "UNO Acceptor Threads", vil en "UNO Accepter Streng" blive benyttet.

UNO-URL er en streng pĂĄ formen uno:connection-type,params;protocol-name,params;ObjectName.

Mere information findes i LibreOffice Udviklingsvejledningen.

--unaccept={UNO-URL}

Lukker en accept som blev oprettet med --accept={UNO-URL}. Brug --unaccept=all for at lukke alle accepts.

--language={lang}

Bruger specificeret sprog hvis sprog endnu ikke er valgt for brugergrænseflade. Sproget er et mærke for sproget i EFTF sprogmærke.


Udviklingsargumenter

Parameter

Betydning

--terminate_after_init

Afslut efter færdig initialisering (ingen dokumenter indlæst).

--eventtesting

Afslut efter indlæsning af dokumenter.


Nyt dokument opretter argumenter

note

Argumenterne opretter et tomt dokument af ønsket type. Kun en af dem kan bruges på en kommandolinje. Hvis filnavn er specificeret efter argumentet, prøver den at åbne de filer i den bestemte komponent.


Parameter

Betydning

--writer

Starter med et tomt Writer dokument.

--calc

Starter med et tomt Calc regneark.

--draw

Starter med et tomt Draw dokument.

--impress

Starter med et tomt Impress dokument.

--math

Starter med et tomt Math dokument.

--global

Starter med et tomt Writer hoveddokument.

--web

Starter med et tomt HTML-dokument.


FilĂĄbningsargumenter

note

Argumenterne specificerer hvordan følgende filnavne behandles. Ny behandling begynder efter argumentet og slutter ved næste argument. Standard behandling er at åbne dokumenter for redigering og oprette nye dokumenter fra dokumentskabeloner.


Parameter

Betydning

-n

Behandler følgende filer som skabeloner til oprettelse af nye dokumenter.

-o

Åbner de følgende filer til redigering uanset om de er skabeloner eller ej.

--pt {Printername}

Udskriver de følgende filer til printeren {Printername} og afslutter. Startskærmen vises ikke.

Hvis filnavnet indeholder mellemrum, så skal det være omgivet af anførselstegn.

Hvis brugt flere gange er kun den seneste {Printername} i brug for alle dokumenter i alle --pt kørsler.

--printer-name argumentet --print-to-file indvirker ogsĂĄ pĂĄ {Printername}.

-p

Udskriver de følgende filer til standardprinteren, hvorefter filerne lukkes. Startskærmen vises ikke.

Hvis filnavnet indeholder mellemrum, så skal det være omgivet af anførselstegn.

--view

Åbner de følgende filer i fremvisningstilstand (kun læseadgang)

--show

Åbner og starter de følgende præsentationsdokumenter umiddelbart. Filer lukkes efter visningen. Filer der ikke er Impress dokumenter åbnes i standardtilstand uanset tidligere tilstand.

--convert-to OutputFileExtension
[:OutputFilterName
[:OutputFilterParams[,param]]]
[--outdir output_dir]

Hvis --convert-to bruges mere end en gang, gælder den sidste værdi af OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]]. Hvis --outdir bruges mere end en gang, gælder kun dens sidste værdi. For eksempel:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

Se Liste over doukemtfiltre vedrørende filkonvertering.

Listen over filterindstillinger til Lotus, dBase og Diff-filer.

Listen over filterindstillinger til CSV-filer.

--print-to-file [--printer-name printer_name] [--outdir output_dir]

Batch udskriver filer til fil. Hvis --outdir ikke er specificeret vil nuværende mappe blive brugt som output_dir.

Hvis --printer-name eller --outdir bruges flere gange, vil kun den sidste værdi fra hver blive brugt. {Printername} argumentet --pt indvirker også på --printer-name. For eksempel:

--print-to-file *.doc

--print-to-file --printer-name nasty_lowres_printer --outdir /home/user *.doc

--cat

Anvender filtret "txt:Text" på de følgende tekstdokumenter og dropper tekstindholdet til konsolen (omfatter --headless). Kan ikke bruges sammen med --konverter-til.

-env:VAR[=VALUE]

Sæt et opstartsvariabel. For, for eksempel, til at sætte en ikke-standard brugerprofil-sti:


Ignorerede startparametre

Parameter

Betydning

-psn

Ignoreres (kun macOS)

-Embedding

Ignoreret (COM+ relateret; Kun Windows)

--nofirststartwizard

Gør intet, accepteres kun for bagudkompatibilitet.

--protector {arg1} {arg2}

Bruges kun i komponenttests og skal have to argumenter.


Støt os venligst!