Konfigurering af printer, fax og skrifttyper på UNIX-baserede platforme

LibreOffice bruger de skrifttyper, der er installeret på dit system. I et tekstdokument kan du vælge mellem alle printbare skrifttyper. I et HTML dokument eller i weblayout tilbydes kun skrifttyper, der kan ses på skærmen. I regneark og tegninger kan du vælge mellem alle installerede skrifttyper.

Ændring af printerindstillinger

I dialogen Print eller dialogen Printerindstillinger vælges printeren på listen i boksen printere. Klik derefter på Egenskaber. Dialogen Egenskaber kommer frem med flere faneblade. Her kan du foretage de indstillinger, der er angivet i den valgte printers PPD-fil.

Brug af fax-funktionalitet

Hvis du har installeret fax4CUPS på din computer, kan du sende fax med LibreOffice-programmet.

En dialog, som spørger dig om faxnummeret, vil vise sig efter udskrivning, når du udskriver til en fax4CUPS-printer. Flere numre kan indtastes, adskilt med ;

I LibreOffice kan du også aktivere et ikon for at sende fax til en standardfax. For at gøre dette skal du vælge Funktioner - Tilpas - Værktøjslinjer, klikke på Tilføj kommandoer og tilføje ikonet Send standardfax fra "Dokumenter". Du kan angive hvilken fax, der skal benyttes, når denne tast bliver anvendt, under - LibreOffice Writer - Udskriv.

Husk at oprette et seperat printerjob for hver fax. Ellers vil den første modtager modtage alle faxer. I dialogen Funktioner - Brevfletning vælg indstillingen Printer og marker så afkrydsningsfeltet Opret enkelte printerjob.

Støt os venligst!