Beskyttelse af indhold i LibreOffice

Det følgende er et overblik over de forskellige metoder til at beskytte indholdet i LibreOffice fra at blive ændret, slettet eller set.

Beskyttelse af dokumenter med adgangskoder under lagring

Alle dokumenter som gemmes i OpenDocument-format kan gemmes med adgangskode. Dokumenter, som er gemt med adgangskode, kan ikke åbnes uden adgangskoden. Indholdet er sikret, så det ikke kan læses med et eksternt redigeringsprogram. Dette gælder for indhold, grafik og OLE-objekter.

Slå beskyttelse til

Vælg Filer - Gem som og marker afkrydsningsfeltet Gem med adgangskode. Gem dokumentet.

Slå beskyttelse fra

Åbn dokumentet med indtastning af den rigtige adgangskode. Vælg Filer - Gem som og ryd afkrydsningsfeltet Gem med adgangskode.


tip

Det er muligt at bruge OpenPGP til at definere private og offentlige nøgler, der skal bruges til at kryptere LibreOffice-dokumenter. Læs Kryptering af dokumenter med OpenPGP for at lære mere om, hvordan du opsætter OpenPGP -krypteringsnøgler.


Beskyttelse af ændringsmarkeringer

Ved hver ændring lavet i LibreOffice Calc og LibreOffice Writer, registreres det, hvem der har lavet ændringen. Denne funktion kan være slået til med beskyttelse, så den kun kan slås fra, når den rigtige adgangskode indtastes. Indtil da vil alle ændringer fortsat blive registreret. Accept eller afvisning af ændringer er ikke mulig.

Slå beskyttelse til

Vælg Rediger - Registrer ændringer - Beskyt.... Indtast og bekræft en adgangskode på mindst 1 tegn.

Slå beskyttelse fra

Vælg Rediger - Registrer ændringer - Beskyt.... Indtast den rigtige adgangskode.


Beskyttelse af rammer, grafik og OLE-objekter

Du kan beskytte indholdet, placeringen og størrelsen af indsat grafik. Det samme gælder for rammer (i Writer) og OLE-objekter.

Slå beskyttelse til

For eksempel, for grafik indsat i Writer: Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Indstillinger. Under Beskyt skal du markere Indhold, Placering og/eller Størrelse.

Slå beskyttelse fra

For eksempel, for grafik indsat i Writer: Vælg fanebladet Formater - Grafik - Egenskaber - Indstillinger. Under Beskyt skal du fjerne markeringerne som du ønsker.


Beskyttelse af tegneobjekter og formularobjekter

De tegneobjekter, som du indsætter i dine dokumenter med værktøjslinjen Tegnefunktioner, kan beskyttes mod at blive utilsigtet flyttet eller ændret i størrelse. Du kan gøre det samme med formularobjekter indsat med værktøjslinjen Formularfunktioner.

Slå beskyttelse til

Vælg fanebladet Formater - Objekt - Placering og størrelse - Placering og størrelse. Marker afkrydsningsfeltet Placering eller Størrelse.

Slå beskyttelse fra

Vælg fanebladet Formater - Objekt - Placering og størrelse - Placering og størrelse. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Placering eller Størrelse.


Støt os venligst!