Kopier formatering med værktøjet Klon formatering

Brug funktionen Klon formatering ril at kopiere formatering fra en tekstmarkering eller fra et objekt og anvend formateringen på en andem markering eller objekt.

  1. Vælg den tekst eller det objekt, hvis formatering du vil kopiere.

  2. Standardværktøjslinjen, klikker du på ikonet Klon formatering. Musemarkøren ændres til en malerdåse.

  3. Marker eller klik på den tekst eller det objekt du vil anvende formateringen på.

tip

Hvis du vil anvende formateringen på mere end en markering, dobbeltklikker du på ikonet Klon formatering Ikon. Når du er færdig med at anvende formateringen, klikker du på ikonet igen.


Som standard kopieres kun tegntypografien; for at medtage afsnitstypografien, hold nede når du klikker. For udelukkende at kopiere afsnitstypografien, hold +Skift nede når du klikker.

warning

In Calc kopierer værktøjet Klon formatering kun formatering, der er påført med dialogen Formater ▸ Celler eller andre tilsvarende metoder. Derfor vil enhver formatering, der er anvendt direkte på tegn ved at vælge tekst i en celle og derefter gå til dialogen Formater ▸ Tegn, ikke blive kopieret med værktøjet Klon formatering.


Afsnitsformater er de formater, som vedrører hele afsnittet. Tegnformater er de formater, som knyttes til en del af et afsnit. For eksempel hvis du tilknytter formatet fed skrift til et helt afsnit, er formatet et afsnitsformat. Hvis du derefter fjerner formatet fed skrift fra en del af afsnittet, er fed skrift fortsat et afsnitsformat, men den del, hvor du har fjernet fed skrift, er et tegnformat.

Den følgende tabel beskriver de format-attributter, som værktøjet Klon formatering kan kopiere:

Markeringstype

Kommentar

Der er ikke valgt noget, men markør er indenfor en stykke tekst

Kopierer formateringen for det aktuelle afsnit og tegnformateringen for det næste tegn i tekstforløbets retning.

Tekst er valgt

Kopierer formateringen for det sidst valgte tegn og afsnittet som indeholder tegnet.

Ramme er valgt

Kopierer rammeattributter, som er defineret i dialogen Formater - Ramme og objekt - Egenskaber. Indholdet, størrelse, placering, kæder, hyperlinks og makroer i rammen bliver ikke kopieret.

Objekt er valgt

Kopierer objektformateringen, som er defineret i dialogerne Formater - Grafik eller Formater - Tegneobjekt. Objektets indhold, størrelse, placering, hyperlinks og makroer kopieres ikke.

Formularkontrolelement er valgt

Ikke understøttet

Tegneobjekt er valgt

Kopierer alle formateringsegenskaber. I Impress og Draw kopieres også objektets tekstindhold.

Tekst inden for Calc-celler er valgt

Ikke understøttet

Writer-tabel eller -celler er valgt

Kopierer formateringen, som er angivet under fanebladene Tabel, Tekstforløb, Kanter, og Baggrund i dialogen Formater - Tabel. Afsnits- og tegnformatering kopieres også.

Calc-tabel eller -celler er valgt

Kopierer celleformatering angivet med dialogen Formater ▸ Celler.


Støt os venligst!