Kopier formatering med værktøjet Klon formatering

Du kan brugeværktøjet Klon formatering til at kopiere formatet fra en markeret tekst eller fra et objekt og anvende formatet på en anden udvalgt tekst eller et andet udvalgt objekt.

Noteikon

I Calc kan værktøjet Klon formatering kun anvendes til celleformatering.


  1. Vælg den tekst eller det objekt, hvis formatering du vil kopiere.

  1. Klik på ikonet Klon formatering i Værktøjslinjen

    Markøren ændres til en malerspand.

    Tipikon

    Hvis du vil overføre formatet til flere end et enkelt markeret objekt, skal du dobbeltklikke på ikonet Klon formateringIkon. Efter du har overført formatet til alle markerede objekter, klikker du på ikonet igen.


  2. Marker eller klik på den tekst eller det objekt du vil anvende formateringen på.

Tipikon

Som standard kopieres kun tegntypografien; for at medtage afsnitstypografien, hold nede når du klikker. For udelukkende at kopiere afsnitstypografien, hold +Skift nede når du klikker.


Afsnitsformater er de formater, som vedrører hele afsnittet. Tegnformater er de formater, som knyttes til en del af et afsnit. For eksempel hvis du tilknytter formatet fed skrift til et helt afsnit, er formatet et afsnitsformat. Hvis du derefter fjerner formatet fed skrift fra en del af afsnittet, er fed skrift fortsat et afsnitsformat, men den del, hvor du har fjernet fed skrift, er et tegnformat.

Den følgende tabel beskriver de format-attributter, som værktøjet Klon formatering kan kopiere:

Markeringstype

Kommentar

Der er ikke valgt noget, men markør er indenfor en stykke tekst

Kopierer formateringen for det aktuelle afsnit og tegnformateringen for det næste tegn i tekstforløbets retning.

Tekst er valgt

Kopierer formateringen for det sidst valgte tegn og afsnittet som indeholder tegnet.

Ramme er valgt

Kopierer rammeattributter, som er defineret i dialogen Formater - Ramme og objekt - Egenskaber. Indholdet, størrelse, placering, kæder, hyperlinks og makroer i rammen bliver ikke kopieret.

Objekt er valgt

Kopierer objektformateringen, som er defineret i dialogerne Formater - Grafik eller Formater - Tegneobjekt. Objektets indhold, størrelse, placering, hyperlinks og makroer kopieres ikke.

Formularkontrolelement er valgt

Ikke understøttet

Tegneobjekt er valgt

Kopierer alle formateringsegenskaber. I Impress og Draw kopieres også objektets tekstindhold.

Tekst inden for Calc-celler er valgt

Ikke understøttet

Writer-tabel eller -celler er valgt

Kopierer formateringen, som er angivet under fanebladene Tabel, Tekstforløb, Kanter, og Baggrund i dialogen Formater - Tabel. Afsnits- og tegnformatering kopieres også.

Calc-tabel eller -celler er valgt

Kopierer både formateringen, som er angivet i dialogen Formater - Celler og celleindholdets formatering


Støt os venligst!