Skabeloner i Skabelonhåndteringen

Den anbefalede metode til at arbejde med skabeloner er at bruge Skabelonadministratoren og kommandoerne i undermenuen File ▸ Templates, Rediger skabelon og Gem som skabelon. Disse kommandoer er tilstrækkeligt til grundliggende administration af skabeloner i LibreOffice.

Denne guide forklarer, hvordan filsystemet interagerer med Skabelonhåndteringen. Denne information er særligt nyttig, hvis du vil håndtere mapperne direkte, men bliver stadig koordineret med Skabelonmanageren.

Arbejd med skabelonfilerne

Skabelonhåndteringen genkender skabelonfilerne på deres filudvidelse. Følgende udvidelser genkendes:

Program

Udvidelser

Writer

.ott .otm .oth .stw .dot .dotx

Calc

.ots .stc .xlt .xltm .xltx

Impress

.otp .pot .potm .potx .sti

Draw

.otg .std


Find information om udvidelsernes betydning i Filterkonvertering.

Arbejde med Skabelonnavne

Skabelonhåndteringen viser et dokuments Titelfelt som Skabelonnavn. Så længe Titelfeltet ikke er tomt, har filnavnet ingen konsekvenser for det skabelonnavn, der vises i Skabelonhåndteringen. Hvis titelfeltet er tomtm vises filnavnet uden udvidelse som Skabelonnavn.

note

Hvis to skabeloner har præcis den samme indtastning i titelfeltet og tilhører samme kategori, så vises kun en skabelon i Skabelonhåndteringen.


Titler skelner mellem Store og små bogstaver. Hvis en skabelon i kategorien Mine skabeloner har titlen a4 og en anden har titlen A4, vises begge skabeloner i Skabelonhåndteringen. Hvis begge skabeloner har titlen A4, vises kun den ene.

Hvis skabeloner har den samme titel, men tilhører forskellige kategorier, vises alle i Skabelonhåndteringen. Hvis for eksempel tre skabeloner har titlen A4 og hver skabelon tilhører en forskellig kategori, vises alle tre skabeloner med skabelonnavnet A4.

Du kan redigere Titelfeltet ved at vælge Filer ▸ Egenskaber ▸ Beskrivelse. Hvis du ændrer Titelfeltet, vises også den nye titel som Skabelonnavn i Skabelonadministratoren. Hvis du alternativt bruger kommandoenOmdøb i en skabelons kontekstmenu, ændres skabelonens Titelfelt derefter til det nye Skabelonnavn.

Hvis du bruger dialogen Filer ▸ Gem som skabelon, indtastes det navn, der indtastes i den dialog som filnavn og indsættes i Titelfeltet. Hvis du ændrer filnavnet senere, vises skabelonen stadig i Skabelonhåndteringen i overensstemmelse med Titelfeltet.

note

En skabelons titelfelt medtages i Titelfeltet på nye dokumenter, der oprettes fra skabelonen.


Kontrol af hvilke filer, der vises i Skabelonhåndteringen

Skabelonhåndteringen viser skabeloner, der er placeret i de mapper, der er defineret i dialogen Stier til skabeloner. Dialogen findes ved at vælge ▸ LibreOffice ▸ Stier, vælge Sfkabeloner og klikke på Rediger.

Interne stier

Mapperne Interne stier kan ikke ændres. De identificerer placeringen af de foruddefinerede skabeloner. Disse skabeloner vises altid i Skabelonhåndteringen.

Brugerstier

Standardindstillingen af Brugerstien er undermappen skabelon i mappen Brugerprofil. Placeringen af mappen {user profile} betemmes, når LibreOffice installeres. Se sektionen Standardplacering på Wiki-siden om LibreOffice brugerprofil for flere oplysninger om typiske placeringer af user profile under forskellige operativsystemer.

Skabeloner i de mapper, der er angivet i Brugersti og den undermapper, vises i Skabelonhåndteringen. Undermapper under undermapper genkendes ikke.

Du kan tilføje supplerrende mapper til Brugerstien. Der skal være mindst en mappe i Brugerstien, men der er ingen grænser for, hvor den placerres.

note

Det er ikke en god ide at tilføje en Dokumentmappe i roden, eller en anden mappe på højt niveau, til din Brugersti. Alle undermapper i en Brugersti-mappe vises i Skabelonhåndteringen som Kategorier.


Hvis du har mere end en mappe i Brugerstien, er du nødt til at vælge, hvilken mappe, der bruges til at gemme et dokument som skabelon, når kommandoen Filer ▸ Gem som skabelon bruges.

Knappen Standard nulstiller Brugerstien til den oprindelige indstilling, da LibreOffice blev installeret.

Arbejde med Kategorier

Undermappernes navne i de brugerdefinerede mapper vises som Kategorinavne i Skabelonhåndteringen. Hvis du omdøber en kategori, bruges undermappen stadig med det nye kategorinavn, der er gemt i groupuinames.xml i den valgte Standardsti.

Når der er valgt en Kategori, vises vises skabeloner i denne undermappe i Skabelonhåndteringen, hvis Alle programmer er Filter-valget.

En kategori kan kun vise skabeloner i dets egen undermappe – med to undtagelser.

Kategorier under en Kategori er ikke mulige, fordi undermapper under undermapper ikke genkendes.

Du kan kun omdøbe og slette kategorier i den Standardsti, der er valgt i dialogen Rediger stier.

warning

Hvis du sletter en Kategori, hvis underkategori findes i den valgte Standardsti, associeres undermappen med Kategorinavnet og enhver fil i undermappen slettes.


Støt os venligst!