Tegne linjer i tekst

Du kan indarbejde linjer i din tekst med brugerdefinerede vinkler, bredde, farve og andre attributter.

For at definere linjeattributter og retning, brug Streg tegneobjektet på følgende måde:

Ikon

Ikon

1.

På værktøjslinjen Funktioner skal du klikke på ikonet Vis tegnefunktioner for at åbne værktøjslinjen Tegning og klikke på ikonet Linje. Musemarkøren ændrer sig til et trådkorssymbol med en linje ved siden af.

2.

I dit dokument skal du klikke, hvor linjen skal begynde. Hold museknappen nede og træk til det punkt, hvor du ønsker, at linjen skal ende. Hvis du også holder Skift nede, kan du kun tegne vandrette, lodrette og diagonale linjer.

Ikon

3.

Slip museknappen, når linjen har den ønskede retning og længde. Så kan du tegne flere linjer. Afslut denne funktion ved at trykke på Esc-tasten eller ved at klikke på ikonet Markering på værktøjslinjen Tegning.

4.

Efter at have klikket på ikonet Markering, kan du vælge alle linjerne samtidigt ved at klikke på hver linje, mens du holder Skift-tasten nede. Denne multimarkering lader dig tildele alle linjer en fælles farve, bredde eller andre attributter.

  1. Opret en vandret linje ved at anvende den forudindstillede afsnitstypografi Vandret streg. Klik i et tomt afsnit og dobbeltklik typografien Vandret streg i vinduet Typografier og formatering. Hvis elementet for vandrette linjer ikke er synligt i listen med afsnitstypografier, skal du vælge "Alle typografier" i den nederste listbox.

  2. Du kan tegne en linje over, ved siden af eller under et afsnit i et Writer-tekstdokumentved at vælge Formater - Afsnit - Kanter.

Automatiske linjer i Writer

  1. Hvis du starter en linje i et Writer-tekstdokument ved at indtaste tre eller flere bindestreger og trykker på Enter-tasten, fjernes tegnene, og det foregående afsnit får en kantlinje nederst.

    For at oprette en enkelt linje skal du skrive tre eller flere bindestreger (-) eller understreger ( _ ) og så trykke på Enter. For at oprette en dobbeltlinje skal du skrive tre eller flere lighedstegn (=), stjerner (*), tilder (~) eller nummertegn (#) og så trykke på Enter.

  2. For at fjerne en automatisk tegnet kant, skal du vælge Formater - Afsnit - Kanter og ikke markere nogen kant.

  3. For at fortryde en automatisk kanterstatning en enkelt gang, vælg Rediger - Fortryd.

  4. For at deaktivere de automatiske rammer skal du vælge Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger - Indstillinger og nulstille Anvend kant.

Advarselsikon

Linjerne og andre tegneobjekter, som du indsætter i tekst, bliver ikke defineret i HTML og bliver derfor ikke eksporteret direkte til HTML-format. I stedet bliver de eksporteret som grafik.


Tipikon

Når du angiver en linjebredde kan du tilføje en måleenhed. En bredde på nul resulterer i en hårfin linje med en bredde på et billedpunkt på det resulterende medie.


Formater - Afsnit - Kanter

Anvende stregtyper ved brug af værktøjslinje

Støt os venligst!