Opret og udskriv etiketter og visitkort

Design af visitkort ved hjælp af en dialog

Vælg Filer - Ny(t) - Visitkort for at åbne dialogen Visitkort, som giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine visitkort vil se ud.

Design af etiketter og visitkort

Du kan designe både etiketter og visitkort med dialogen Etiketter.

 1. Vælg Filer - Ny(t) - Etiketter for at åbne dialogen Etiketter.

 2. På fanebladet Etiketter, under Formater, skal du angive etiketformatet.

  LibreOffice Writer indeholder mange formater på kommercielt tilgængelig ark til etiketter, skilte og visitkort. Du kan også tilføje andre, brugerdefinerede formater.

 3. På fanebladet Etiketter, under Inskription, kan du vælge, hvad du ønsker skrevet på etiketterne.

  Dette involverer ofte databasefelter, så etiketterne kan udskrives med varierende indhold, når man for eksempel sender "Formularbreve". Det er også muligt at få den samme tekst skrevet på hver etiket.

  Brug rullelisterne Database og Tabel for at vælge den database og tabel, som datafelterne kommer fra. Klik på piletasten for at overføre det valgte datafelt til inskriptionsområdet. Tryk Enter for at indsætte et linjeskift. Du kan også indtaste mellemrum og en vilkårlig anden fast tekst.

  På fanebladet Formater kan du definere dit eget etiketformater, der ikke er dækket af de foruddefinerede formater. For at gøre dette skal du vælge "Bruger" fra rullelisten Type. På fanebladet Indstillinger kan du angive, om alle eller kun bestemte etiketter skal oprettes.

 4. På fanebladet Indstillinger skal du sikre dig, at feltet Synkroniser indhold er valgt. Hvis den er valgt, skal en etiket (den øverste venstre etiket) kun indtastes og redigeres en enkelt gang.

 5. Klik på Nyt dokument for at oprette et nyt dokument med de indstillinger, du har indtastet.

 6. Så snart du klikker på Nyt dokument, vil du se et lille vindue med knappen Synkroniser etiketter. Indtast første etiket. Når du klikker på Synkroniser etiketter, bliver den aktuelle individuelle etiket kopieret til alle de andre etiketter på arket.

Støt os venligst!