Genveje (LibreOffice Tilgængelighed)

Du kan styre LibreOffice uden at bruge en museenhed, kun ved hjælp af tastaturet.

På hvert moduls hovedhjælpeside (for eksempel hovedhjælpesiden for LibreOffice Writer eller LibreOffice Calc) er der et hyperlink, som giver adgang til tastaturgenvejenes hjælp for modulet.

Under nøgleordet "Tilgængelighed" kan du desuden finde trin-for-trin-vejledninger om, hvordan det valgte modul kan styres uden en muse-enhed.

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


Arbejde med brugergrænsefladen LibreOffice uden mus

Aktivering af menubjælke, værktøjslinje, vinduer og dokument

Gentagne tryk på F6 skifter fokusset og cykler gennem følgende objekter:

Tryk på Skift+F6 for at gennemløbe objekterne i modsat retning.

Tryk +F6 for at skifte til dokumentet.

Tryk F10 for at skifte til menulinjen og tilbage.

Esc-tasten lukker en åben undermenu, en værktøjslinje eller det aktuelle, ledige vindue.

Kalde en menukommando

Tryk eller F6 eller F10 for at vælge den første menu (menuen Filer). Med pil mod højre vælges den næste menu til højre; med pil mod venstre vælges den foregående menu.

Pil ned åbner en valgt menu. Hvilken som helst yderligere pil ned og pil op flytter markeringen gennem menukommandoerne. Med pil mod højre åbner du enhver eksisterende undermenu.

Tryk Enter for at udføre den valgte menu kommando.

Udfører en ikon-kommando

Tryk F6 gentagne gange indtil det første ikon på værktøjslinjen er valgt. Brug Højre- og Venstrepil for at vælge et ikon på en vandret værktøjslinje. Tilsvarende kan du bruge Pil op og Pil ned for at vælge et ikon på en lodret værktøjslinje. Home vælger det første ikon på en værktøjslinje og End det sidste.

Tryk Enter for at udføre det valgte ikon. Hvis det valgte ikon normalt kræver en efterfølgende musehandling, såsom indsæt et rektangel, så er et tryk på Enter ikke tilstrækkeligt: i disse tilfælde skal du trykke på +Enter.

Hvis en værktøjslinje er for lang til at kunne vises på skærmen, vises et ikon på den højre eller nedre kant. Vælg værktøjslinjen og tryk på Page Up eller Page Down for at få vist de resterende ikoner.

Specielle fif til værktøjslinjer

Tryk på Pil ned eller Højrepil for at åbne den valgte værktøjslinje. Dette svarer til et museklik. Brug tasterne Højre- og Venstrepil i værktøjslinjen. Tasterne Home og End vælger henholdsvis det første og sidste ikon i værktøjslinjen.

Luk værktøjslinjen med Esc. Det er ikke muligt at flytte værktøjslinjen uden en mus.

Valg fra et kombinationsfelt

Kombinationsfelt

Vælg kombinationsfeltet. Tryk Enter.

Brug tasterne Pil ned eller Page Down for at rulle ned gennem kombinationsfeltets elementer, eller tasterne Pil op eller Page Up for rulle opad. Home-tasten tager dig til det første element og End-tasten tager dig til det sidste element.

Tryk Enter for at udføre det valgte element.

Markering i tabeller

I flere vinduer, dialoger og i tabelkontrolfeltet er der tabeller til at vælge data fra, for eksempel i højre del af Datakildevisning. De følgende taster bruges til valg i disse tabeller:

Størrelse og placering af vinduer og dialoger

 1. Tast først +mellemrumstasten.

  En systemmenu åbner med menukommandoer som Flyt, Skift størrelse og Luk.

 2. Vælg en kommando (Pil ned, Enter).

 3. Nu kan du bruge piletasterne til at flytte eller skifte størrelse på dialogen eller vinduet.

 4. Tryk Enter for at acceptere ændringen. Tryk Esc for at fortryde ændringerne.

Fastgøre og frigøre vinduer og værktøjslinjer

 1. Tryk F6 indtil vinduet eller værktøjslinjen er valgt.

 2. Tryk +Skift+F10.

Markere objekter

Tryk på Skift+F4 for at vælge det første objekt i det aktuelle dokument. Når der er valgt et objekt, skal du trykke på Tab for at vælge det næste objekt eller trykke på Esc for at gå tilbage til teksten.

Redigere objekter

Et valgt OLE-objekt kan aktiveres med Enter-tasten.

Redigere placering og størrelse af objekter

Redigere objekternes ankre

Du kan flytte ankeret for et objekt med piletasterne. Gå først i håndtagsredigeringstilstanden og vælg ankeret. Afhængig af ankertypen kan du så flytte ankeret i forskellige retninger.

 1. Vælg objektet.

 2. Gå i håndtagsredigeringstilstanden med +Tabulator.

 3. Det øverste, venstre håndtag begynder at blinke. Tryk på +Tabulator adskillige gange, indtil ingen af håndtagene blinker. Dette signalerer, at objektets anker er aktiveret.

 4. Brug piletasterne til at flytte ankeret. Objektet følger ankeret som ønsket.

Du kan for eksempel ændre det valgte objekts anker i objektets genvejsmenu.

Håndtere skillelinjer

LibreOffice Calc-, LibreOffice Draw- og LibreOffice Impress-dokumenter kan være opdelt vandret og lodret i adskilte visninger. Hver visning kan vise andre dele af dokumentet. Ved hjælp af musen kan du trække en skillelinje fra rullebjælken ind i dokumentet.

Håndtere datakildevisningen

+ Skift + F4 åbner og lukke visningen af datakilder.

F6: skifter mellem dokument og værktøjslinje.

+ (plustast): udvider det valgte element i datakildeoversigten.

- (minustast): folder det valgte element sammen i datakildeoversigten.

+Skift+E: skifter mellem datakildeoversigt og tabel.

Genveje i vinduet Forespørgselsdesign

F6: skifter mellem objektlinje, tabelvisning og udvalgsområde.

+Pil op eller +Pil ned: flytter kanten mellem tabelvisning og udvalgsområde op eller ned.

Taster i vinduerne Tabelvisning (forespørgselsdesignets øverste område) og i Relationer

+Piletast: flytter den valgte tabel i pilens retning.

+Skift+Piletasterne: ændrer størrelse for den valgte tabel i tabelvisningen.

Delete: Fjerner den valgte tabel eller forbindelse fra tabelvisningen.

Tabulator: skifter mellem tabeller og forbindelser i tabelvisningen.

Enter: når en forbindelse er valgt, åbner Enter-tasten dialogen Egenskaber for forbindelsen.

Enter: når en tabel er valgt, vil Enter-tasten indtaste det første datafelt fra rullelisten til udvalgsområde.

Taster i markeringsområdet (forespørgselsdesignets nederste område)

+Venstre- eller Højrepil: flytter den valgte kolonne til venstre eller til højre.

Taster i vinduet Tabeldesign

F6: skifter mellem værktøjslinjen, kolonnevisning og egenskabsområde.

Håndterer Imagemap-redigeringen

Håndtere hjælpen

Tryk Skift+F2 for at vise Udvidede tips for den aktuelt valgte kommando, ikon eller kontrolelement.

Navigere i hovedhjælpesiderne

Håndtere dialogen Tekstimport (CSV-fil-import)

Lineal

Forhåndsvisning

Håndtere dialogen Indsæt - Specialtegn

Støt os venligst!