Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Indsætte bitmaps

Et bitmap-billede kan indsættes i LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw og LibreOffice Impress-dokumenter.

 1. Choose Insert - Image.

 2. Vælg filen. I feltet Filtype kan du begrænse udvalget til bestemte filtyper.

 3. Marker feltet Kæde, hvis du vil have en kæde til den oprindelige fil.

  Hvis feltet Kæde er markeret, genindlæses bitmap-billedet, når som helst dokumentet opdateres og indlæses. Ændringer du har foretaget i den lokale kopi af billedet i dokumentet, gendannes og billedet vises.

  Hvis feltet Kæde ikke er markeret, arbejder du altid med kopien, der blev oprettet, da grafikken blev indsat første gang.

  For at integrere grafik, som først blev indsat som kæde, gå til Rediger - Kæder og klik på knappen Ophæv kæde.

 4. Klik Åbn for at indsætte billedet.

Redigering af bitmaps

Ikoner på værktøjslinjen Billede

Når du vælger bitmapbilledet, indeholder værktøjslinjen Billede værktøjerne til redigering af billedet. Kun en lokal kopi bliver redigeret i dokumentet, selv hvis du har indsat et billede som en kæde.

note

Værktøjslinjen Billede kan se lidt forskellige ud afhængig af, hvilket modul du bruger.


Et antal filtre findes på værktøjslinjen filter, som du kan åbne med ikonet på værktøjslinjen Billede.

Den originale billedfil bliver ikke ændret af filtrene. Filtre bliver kun anvendt på en kopi af billedet inde i dokumentet.

Nogle af filtrene åbner en dialog, som du kan bruge til at vælge, for eksempel, intensiteten af filteret. De fleste filtre kan anvendes flere gange for at øge filtereffekten.

note

I LibreOffice Draw og LibreOffice Impress kan du tilføje tekst og grafik, markere disse objekter sammen med bitmappen, og eksportere markeringen som et nyt bitmap-billede.


Billeddialog

 1. Højreklik på billedet og vælg Billede fra undermenuen for at åbne en dialog med egenskaber.

 2. Rediger egenskaberne for det valgte billede og klik OK.

Gemning af bitmaps

Hvis du vil gemme i et format som GIF, JPEG eller TIFF, skal du markere og eksportere bitmap-billedet.

For at eksportere en bitmap i Draw eller Impress:

 1. Marker bitmap-billedet. Du kan også vælge yderligere objekter, såsom tekst, der skal eksporteres med billedet, ved at trykke på Skift-tasten mens du markerer, eller ved at trække en markeringsramme omkring alle objekter.

 2. Vælg Filer - Eksporter. Dialogen Eksporter åbner.

  Kommandoen Eksporter skriver billedet med alle anvendte filtereffekter ind i den fil, der arbejdes med. Kommandoen Gem som billede i genvejsmenuen gemmer billedet uden filtereffekter, hvis billedet er indsat som et kædet billede. Et indlejret billede vil altid blive gemt eller eksporteret med anvendte filtre.

 3. I feltet Filformat, vælg det filformat du ønsker, for eksempel GIF eller JPEG.

 4. Hvis du kun vil eksportere de markerede objekter, afmærk i feltet Markering.

  Hvis Markering ikke er markeret, eksporteres hele siden for dokumentet.

 5. Indtast et navn for filen og klik på Eksporter.

For at eksportere et bitmap-billede i Writer: Højreklik på billedet, vælg Gem grafik. Du vil se en Billedeksport-dialog. Indtast et filnavn og vælg en filtype.

Støt os venligst!