Arbejde med grupper

Du kan kombinere flere grafikobjekter til en gruppe så du kan bruge dem som et enkelt objekt.

Du kan flytte, ændre størrelse, vride eller konvertere alle objekter i en gruppe på samme tid, og du kan på ethvert tidspunkt gå ind i gruppen for at ændre enkeltdelene i gruppen.

Du kan ændre egenskaberne (linjestørrelse, fyldfarve og mere) på alle objekter i en gruppe på samme tid, og du kan på et hvert tidspunkt gå ind i gruppen for at ændre enkeltdelene i gruppen.

Grupper kan også indlejres til at danne grupper indenfor andre grupper.

For at gruppere objekter

 1. Marker objekterne sammen, som du vil gruppere. Hold Skift-tasten nede mens du klikker på de enkelte objekter.

 2. Højreklik på ethvert af de valgte objekter for at åbne den tilhørende menu. I Calc og Writer er kommandoerne i undermenuen Grupper, mens de er i øverste niveau af menuen i Impress og Draw.

 3. Vælg Gruppe.

  Noteikon

  For at vælge objekterne, kan du også trække en markeringsramme omkring objekterne.


For eksempel kan du gruppere alle objekterne i et firmalogo for at kunne flytte og forstørre logoet som et enkelt objekt.

Efter du har grupperet objekter, vil markering af en hvilken som helst del af gruppen markere hele gruppen.

For at indtaste en gruppe

 1. Højreklik på ethvert objekt i gruppen. I Calc og Writer er kommandoerne i undermenuen Grupper, mens de er i øverste niveau af menuen i Impress og Draw.

 2. Vælg Rediger gruppe

 3. Nu kan du vælge og redigere et enkelt objekt i gruppen.

Du kan tilføje eller slette objekter til og fra en gruppe i denne tilstand.

Objekterne som er ikke en del af gruppen vises med dæmpede farver.

For at forlade en gruppe

 1. Højreklik på ethvert objekt i gruppen. I Calc og Writer er kommandoerne i undermenuen Grupper, mens de er i øverste niveau af menuen i Impress og Draw.

 2. Vælg Forlad gruppe.

For at forlade en gruppe i Draw eller Impress kan du også dobbeltklikke hvor som helst udenfor gruppen.

For at ophæve grupperingen af en gruppe

 1. Højreklik på ethvert objekt i gruppen. I Calc og Writer er kommandoerne i undermenuen Grupper, mens de er i øverste niveau af menuen i Impress og Draw.

 2. Vælg Opløs gruppe.

Nu kan du vælge og redigere alle objekter som individuelle objekter.

Støt os venligst!