Bruge værktøjslinjer

Værktøjlinjer i LibreOffice kan være enten fastgjorte som en del af hovedvinduet eller flydende som selvstændige vinduer. Som standard er de synlige værktøjslinjer og dem, du åbner med Vis ▸ Værktøjslinjer fastgjorte og deres placeringer er fastlåste.

Nogle værktøjslinjeikoner, som for eksempel ikonet Skrifttypefarve, kan åbne en anden værktøjslinje. Klik på pilen ved siden af ikonet for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere ikoner.

Nu har du en valgmulighed: Klik enten på ikonet, som du vil aktivere, eller hold værktøjslinjen i dens titellinje og træk den mens du holder museknappen nede.

Værktøjslinjers sammenhæng

Nogle værktøjslinjer åbner automatisk afhængigt af sammenhængen. Når du for eksempel klikker inden i en tabel i et tekstdokument, åbner værktøjslinjen Tabel. Når du klikker inden i et nummereret afsnit, åbner værktøjslinjen Punktopstilling.

warning

Værktøjslinjer er som standard skjulte, når Notebook-bjælken er aktiv.


For at lukke en værktøjslinje permanent

Klik på værktøjslinjens titellinje eller vælg Lås værktøjslinje på kontekstmenuen. Værktøjdlinjen vises automatisk igen, når kontekstmenuen igen bliver aktiv.

For at lukke en værktøjslinje permanent

Mens værktøjslinjen er synlig, vælger du Vis ▸ Værktøjslinjer og klikker på værktøjslinjens navn for at fjerne markeringen.

For at vise en lukket værktøjslinje

For at låse en fastgjort værktøjslinje

Højreklik på værktøjslinjen og vælg Lås værktøjlinjens placering på kontekstmenuen, så markeringen ryddes. Et lille lodret håndtag vises til venstre på en frigjort værktøjslinje, som du kan bruge til flytte værktøjslinjen.

Låsning af en fastgjort værktøjslinje

Du kan låse værktøjslinjens placering ved at vælge Lås værktøjslinjens placering igen på kontekstmenuen, så at den er markeret.

Gør værktøjslinjen til en flydende værktøjslinje

Klik på værktøjslinjens håndtag og træk værktøjslinjen ind i dokumentet.

Gør en Flydende værktøjslinje fast igen

note

Fastgøring af værktøjslinjer og vinduer ved træk og slip afhænger af dit systems indstillinger for vindueshåndtering. Du skal tillade dit system at vise det fulde vinduesindhold, når du flytter et vindue, i stedet for kun at vise den ydre ramme.


Støt os venligst!