Brug af filternavigatoren

For at forbinde flere filteregenskaber med Logisk ELLER skal du klikke på ikonet Filternavigation på filterlinjen. Vinduet Filternavigator vises.

De filterbetingelser, der er sat, vises i Filternavigatoren. Så snart et filter er sat, ser du et tomt filterelement nederst i Filternavigatoren. Du kan markere dette element ved at klikke på ordet "Eller". Når du først har markeret det tomme filterelement, kan du indtaste flere filterbetingelser i formularen. Disse betingelser knyttes med Boolsk ELLER til de tidligere definerede betingelser.

Kontekstmenuen kan kaldes til hvert enkelt element i Filternavigatoren. Du kan redigere filterbetingelserne i det område direkte som tekst. Hvis du vil tjekke, om et felt har indhold eller ej, kan du markere filterbetingelserne "tom" (SQL:"Is Null") eller "not empty" (SQL: "Is not Null"). Det er også muligt at slette elementet med kontekstmenuen.

Du kan flytte filteregenskaber i Filternavigator ved at trække og slippe eller brug tasterne +Alt+Pil op eller +Alt+Pil ned. For at kopiere filteregenskaber, træk dem mens du holder tasterne nede.

Mens du designer din formular, kan du sætte egenskaben "Filterforslag" for hvert tekstfelt på fanebladet Data i den tilsvarende dialog Egenskaber. I efterfølgende søgninger i filtertilstand kan du vælge mellem al den information, der indeholdt i disse felter. Feltindholdet kan så vælges med funktionen Autofuldførelse. Bemærk imidlertid, at denne funktion kræver en større mængde hukommelsesplads og tid, især når den bruges i større databaser og bør derfor bruges sparsomt.

Støt os venligst!