Tilføje knapper til værktøjslinjer

Gør en knap synlig på en værktøjslinje

Åbn værktøjslinjens kontekstmenu (hæjreklik) og vælg Synlige knapper og vælg så den knap, du vil vise.

Tilføj en knap til en værktøjslinje

  1. Vælg Funktioner ▸ Tilpas og klik på fanebladet Værktøjslinjer.

  2. I feltet Mål vælger du den værktøjslinje, du vil ændre.

  3. Vælg den kommando, der skal tilføjes til feltet Tilgængelige kommandoer. (Brug felterne Kategori og/eller Søg til at begænse mulighederne.)

  4. Klik på ikonet Højrepil for at tilføje den valgte kommando.

  5. Afkrydsningsfeltet på listen Tildelte kommandoer kontrollerer, om kommandoen er synlig på værktøjslinjen.

  6. Du kan omarrangere listen Tildelte kommandoer ved at markere et kommandonavn og klikke på Flyt op og Flyt Ned.

  7. Klik på OK.

Støt os venligst!