Træk og slip med datakildevisningen

En hurtig måde at kopiere fra en datakilde ind i et tekst- eller regnearksdokument, eller at oprette formularer baseret på en datakilde, er ved træk og slip.

Kopiering af data med musemarkøren

Kopiering med træk og slip

Hvis du vil fortryde et træk og slip, placer markøren i dit dokument og vælg Rediger - Fortryd.

Tipikon

Det er også muligt at kopiere ved træk og slip fra et dokument ind i en datakilde:


Tipikon

En teksttabel eller det markerede område af et regneark kan trækkes ved at bruge træk og slip til en tabelbeholder i datakildeoversigten.


Tipikon

Simpel tekst kan kopieres ved at bruge træk og slip fra et dokument til et datafelt i datakildevisningen.


Brug af data i et tekstdokument

Du kan indsætte et databasefelt i et tekstdokument ved at trække et feltnavn fra kolonneoverskriften af datakildevisningen ind i dokumentet. Dette er især brugbart, når du designer formularbreve. Bare træk de ønskede felter - hjemmeadresse, adressetype, og så videre - ind i dit dokument.

For at indsætte en fuldstændig datapost, vælg det tilsvarende hoved og træk det ind i dokumentet. Når du slipper museknappen, vises dialogen Indsæt databasekolonner, hvor du kan bestemme, om alle databasefelter skal bruges og om du vil kopiere data ind i dokumentet som tekst, en tabel eller felter. Alle aktuelt valgte dataposter vil blive indsat.

Tilføjelse af data til et tabeldokument

Du kan indsætte en eller flere dataposter i det aktuelle ark i et regnearksdokument ved at vælge rækkerne i datakildevisningen og trække og slippe dem ind i regnearket. Data bliver indsat på det sted, hvor du slipper museknappen.

Indsættelse af kontrolelementer i en tekstformular

Når du opretter en tekstformular kædet med en database, kan du generere kontrolelementer ved træk og slip fra datakildevisningen.

Når du trækker en databasekolonne ind i tekstdokumentet, indsætter du et felt. Hvis du holder Skift+ nede, mens du trækker, vil et tekstfelt blive indsat, grupperet med et passende etiketfelt. Tekstfeltet indeholder allerede alle databaseinformationer, som du har brug for til formularen.

Træk og slip i et LibreOffice-dokument

Kopiering af grafik mellem dokumenter

Kopiering af regnearksområder til tekstdokumenter

Kopiering af grafik fra galleriet

Tilføje billeder til galleriet

Støt os venligst!