Gemme dokumenter automatisk

For at oprette en sikkerhedskopi hver gang du gemmer et dokument

  1. Vælg - Indlæs/Gem - Generelt.

  2. Marker Opret altid sikkerhedskopi.

Hvis indstillingen Opret altid sikkerhedskopi er markeret, bliver den gamle version af filen gemt i sikkerhedskopikataloget, hver gang du gemmer den nuværende version af filen.

For at gemme gendannelsesinformation automatisk for hvert n. minut

  1. Vælg - Indlæs/Gem - Generelt.

  2. Marker Gem automatisk gendannelsesinformation hvert og vælg tidsinterval.

Denne kommando gemmer nødvendig information til gendannelse af det aktuelle dokument, hvis der skulle ske et nedbrud. Derudover vil LibreOffice automatisk forsøge at gemme information til automatisk gendannelse for alle åbne dokumenter, hvis dette er muligt.

Støt os venligst!