Udviklingsværktøjer

Inspects objects in LibreOffice documents and shows supported UNO services, as well as available methods, properties and implemented interfaces.

This feature also allows to explore the document structure using the Document Object Model (DOM).

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner ▸ Udviklingsværktøjer

Ikonet Udviklingsværktøjer

Udviklingsværktøjer


note

Udviklingsværktøjer er synlige i alle dokumenter fra LibreOffice Writer, Calc, Impress og Draw. Visningen er vedvarende og forbliver synlig, indtil den deaktiveres.


Når Udviklingsværktøjer aktiveres, vises et vindue, der kan fastgøres, nederst på skærmen. Vinduet har to sektioner:

note

Denne funktionalitet har været tilgængelig siden LibreOffice 7.2 i Writer, Calc, Impress og Draw.


Visningen Dokument-Modeltræ

Den venstre side af vinduet indeholder en til/fra knap Aktuel markering, en Opdateringsknap og en trævisning, der viser alle objekter i dokumentet.

Trævisningens adfærd afhænger status af til/fra-knappen Aktuel markering:

Objekttyperne vist af Dokumentmodellens Trævisning afhænger af det LibreOffice-program, der bruges:

LibreOffice-program

Understøttede objekter

Writer

Afsnit
Tekstdele i et afsnit
Figurer
Tabeller
Rammer
Grafiske objekter
Indlejrede Objekter (OLE)
Typografifamilier og typografier

Calc

Ark
Figurer pr. ark
Diagrammer pr. ark
Pivottabeller pr. ark
Typografifamilier og Typografier

Impress

Dias
Figurer pr. dias
Masterdias
Typografifamilier og typografier

Draw

Sider
Figurer pr. side
Typografifamilier og typografier


Panelet Objektinspektion

Den højre side af vinduet er Objekt-inspektionspanel, der viser informationer om det inspicerede objekt.

Klassenavn: er navnet på objektklassen.

tip

Brug klassenavnet til at søge flere informationer i API-dokumentationen. For eksempel er topniveau-objektet i et Writer-dokument en forekomst af klassenSwXTextDocument, som er dokumenteret på SwXTextDocument Class Reference.


Du kan inspicere objektet yderligere ved at bruge de fire tilgængelige faneblade, der viser dets brugerflader, tjenester, egenskaber og metoder.

Informationerne omobjektet er organiseret i kolonner på hvert enkelt faneblad. Sættet af viste kolonner afhænger af det valgte faneblad.

Fanebladet Brugerflader

Indeholder en enkelt kolonne, der præsenterer listen over brugerflader, der er implementeret af objektet.

Fanebladet Tjenester

Indeholder en enkelt kolonne, der præsenterer listen over tjenester, der understøttes af objektet.

Fanebladet Egenskaber

Indeholder fire kolonner, der beskriver objektets egenskaber:

tip

Fanebladet Egenskaber indeholder også et tekstfelt nederst tor at vise den fulde tekst-repræsentation af egenskabens værdi.


Fanebladet Metoder

Indeholder fire kolonner, der beskriver den kombinerede lister over metoder, der kan kaldes af det aktuelle objekt:

Støt os venligst!