Søge med et formularfilter

  1. Åbn et formulardokument som indeholder databasefelter.

    Som et eksempel åbner du et tomt tekstdokument og trykker på Skift + F4. Åbn litteraturdatabasetabellen biblio i datakildevisningen. Mens du trykker på Skift + , træk et par kolonneoverskrifter ind i dokumentet, så formularfelterne oprettes.

  2. På værktøjslinjen Formularobjekt klikker du på ikonet Designtilstand til/fra Ikon for at slå designtilstanden fra.

  3. På værktøjslinjen Formularnavigation klikker du på ikonet Formularbaserede filtre Ikon. Det aktuelle dokument bliver vist med dets indsatte formularfunktioner som en tom redigeringsmaske. Værktøjslinjen Formularfilter vises.

  4. Indtast filterbetingelserne i et eller flere felter. Bemærk at hvis du indtaster filteregenskaberne i flere felter, vil betingelserne blive samlet af et logisk OG.

Flere oplysninger om jokere og operatorer kan findes i Forespørgselsdesign.

Hvis du klikker på ikonet Anvend formularbaseret filter på linjen Filter, filteret udføres i databasen. Du ser værktøjslinjen Formular, og kan gennemse dataposterne.

Hvis du klikker på knappen Luk på værktøjslinjen Formularfilter, bliver formularen vist uden filter.

Klik på ikonet Anvend filter Ikon på værktøjslinjen Formularnavigation for at skifte til de filtrerede visninger..

Filtret, som er blevet sat, kan fjernes ved at klikke på ikonet Fjern filter/sortering Ikon.

Brug af filternavigatoren

Søgning i tabeller og formulardokumenter

Støt os venligst!