Udføre SQL-kommandoer

Ved hjælp af SQL-kommandoer kan du kontrollere databasen direkte, og du kan også oprette og redigere tabeller og forespørgsler.

Noteikon

Ikke alle databasetyper understøtter alle SQL-instruktioner. Om nødvendigt kan du undersøge hvilke SQL-kommandoer, som understøttes af dit databasesystem.


For at udføre en SQL-sætning direkte

  1. Vælg Filer - Åbn for at åbne en databasefil.

  2. Vælg Funktioner - SQL.

  3. Klik på ikonet Opret forespørgsel i SQL-visning Ikon eller

    Vælg en eksisterende forespørgsel fra listen og klik på ikonetRediger Ikon.

  4. I vinduet Forespørgsel skal du vælge Vis - Slå designvisning til/fra. Indtast SQL-kommandoen.

  5. Klik på ikonet Udfør Ikon. Resultatet af forespørgslen bliver vist i det øverste vindue.

  6. Klik på ikonet Gem eller Gem som Ikon for at gemme forespørgslen.

Støt os venligst!