Import og eksport af data i tekstformat

Hvis du ønsker at udveksle data med en database, der ikke har en ODBC-forbindelse og som ikke tillader dBASE import og eksport, kan du bruge et fælles tekstformat.

Importere til LibreOffice

For at udveksle data i et tekstformat skal du bruge LibreOffice Calcs import/eksportfilter.

  1. Eksporter de ønskede data fra kildedatabasen i et tekstformat. Tekstformatet CSV anbefales. Dette format adskiller datafelter ved at bruge skilletegn såsom kommaer eller semikoloner og skiller dataposter ved at indsætte linjeskift.

  2. Vælg Filer -Åbn og klik på den fil, der skal importeres.

  3. Marker "Tekst CSV" i kombinationsfeltet Filtype. Klik på Åbn.

  4. Dialogen Tekstimport vises. Bestem hvilke data der skal inkluderes fra tekstdokumentet.

Når dataene er i et LibreOffice Calc-regneark, kan du redigere dem, som du ønsker. Gemme dataene som en LibreOffice datakilde:

Eksport i CSV tekstformat

Du kan eksportere det aktuelle LibreOffice regneark i et tekstformat, som kan læses af mange andre programmer.

  1. Vælg Filer - Gem som.

  2. I Filtype skal du markere filteret "Tekst CSV". Indtast et filnavn og klik på Gem.

  3. Dette åbner dialogen Eksport af tekstfiler, hvor du kan vælge tegnsættet, feltskilletegn og tekstskilletegn. Klik på OK. En advarsel informerer dig om, at kun det aktive ark blev gemt.

Importere og eksportere data i Base

Støt os venligst!