Sprog som bruger Complex Text Layout (CTL)

På nuværende tidspunkt understøtter LibreOffice Hindi, Thai, Hebraisk, og Arabisk som CTL-sprog.

Hvis du vælger tekstforløbet fra højre mod venstre, vil indlejret vestligt tekst stadig blive vist fra venstre mod højre. Markøren svarer til piletasterne på den måde, at højrepil flytter markøren til tekstens slutning, og venstrepil flytter til tekstens begyndelse.

Du kan ændre tekstens skriveretning direkte ved at trykke en af de følgende taster:

I sider med flere spalter, hvor sektioner eller rammer er formateret med tekstforløbet fra højre mod venstre, er den første spalte den højre spalte, og den sidste spalte er venstre spalte.

I LibreOffice Writer-tekst formateret som Thai har følgende funktionalitet:

Valg af sprog for dokumentet

- Sprogindstillinger - Sprog

- Sprog indstillinger - Complex Text Layout (CTL)

Støt os venligst!