CSV Filterindstillinger

The CSV filter accepts an option string containing five to fifteen tokens, separated by commas. Tokens 6 to 15 are optional.

Eksempel:

Import fra UTF-8, tysk sprog, kommasepareret, tekstskilletegn ", felter i anførselstegn som tekst. CSV-fil har kolonner formateret som dato, tal, tal, tal:

soffice --infilter="Text - txt - csv (StarCalc):44,34,76,1,1/5/2/1/3/1/4/1,1031,true,true" test.csv

Eksporter til Windows-1252, feltskilletegn: komma, tekstskilletegn: anførselstegn, gem celleindhold som vist:

soffice --convert-to "csv:Text - txt - csv (StarCalc):44,34,ANSI,1,,0,false,true,true" --outdir=/home/user test.ods

Mærkeplacering

Definition

Mærkets betydning og eksempel

1

Feltskilletegn

Feltskilletegn som ASCII-værdier. Flere værdier adskilt af skåstreg ("/"), det vil sige, hvis værdierne er adskilt af semikolonner og vandrette tabulatorer, er tegnet 59/9. For at behandle flere efterfølgende tabulatorer som en, tilføjer du '/MRG' til mærket. Hvis filen indeholder felter med fast bredde, bruger du 'FIX'. Eksempel: 44 (,)

2

Tekstskilletegn

The text delimiter as ASCII value, like 34 for double quotes and 39 for single quotes. Example: 34 (").

3

Tegnsæt

Koden for det tegnsæt, der er brugt i filen som beskrevet i tabellen herunder. Eksempel: 0 (system).

4

Line number to start reading.

CSV-import

N: line number to start reading. Example: 3 (start from third line).

5

Celleformatkoder for hver kolonne

CSV Import

En sekvens af kolonne/formateringskoder, hvor formateringskode er angivet i tabellen herunder. Eksempel: "1/5/2/1/3/1/4/1".

Hvis der bruges værdiskilletegn, er formen på dette mærke kolonne/format/kolonne/format/...], hvor kolonne er kolonnens nummer med 1 som kolonnen yderst til venstre. Formatkoden er forklaret herunder.

Hvis det første mærke er FIX, har det formen start/format/start/format/...], hvor start er tallet på det første tegn i dette felt, med 0 som som det yderste, venstre tegn i en linje. Formatet er forklaret herunder.

6

Sprog-identifikator

Streng udtrykt i decimalnotation. Dette mærke svarer til listefeltet "Sprog" i brugerfladen til CSV-import. Hvis værdien er 0 eller udeladt, anvendes sprog-identifikatoren fra brugerfladen. Sprog-identifikatoren er baseret på Microsoft sprog-identifikatorer.

7

Quoted field as text

Streng, enten false (falsk) eller true (sand). Standardværdi: false (falsk). Dette mærke svarer til afkrydsningsfeltet "Felt i anførselstegn som tekst".

8

Detect special numbers

Import: Streng, enten false (falsk) eller true (sand). Standardværdi: false (falsk). Dette mærke svarer til afkrydsningsfeltet "Opdag specielle tal".

Export: String, either false or true. Default value: true. This token has no UI equivalent. If true, the number cells are stored as numbers. If false, the numbers are stored as text, with text delimiters.

9

Save cell contents as shown

CSV-eksport

Streng, enten false (falsk) eller true (sand). Standardværdi: true (sand). Dette mærke svarer til afkrydsningsfeltet "Gem celleindhold som vist".

10

Export cell formulas

CSV-eksport

Streng, enten false (falsk) eller true (sand). Standardværdi: false (falsk). Eksporter celleformler.

11

Remove spaces

CSV-import

Streng, enten false (falsk) eller true (sand). Standardværdi: false (falsk). Fjern mellemrum. Beskær indledende og afsluttende mellemrum under læsning af filen.

12

Export sheets

CSV-eksport

Eksporter hele dokumentet til enkeltarks-.csv-filer eller et angivet ark.

 • 0 or absent: means the default behaviour, first sheet from command line, or current sheet in macro filter options, exported to sample.csv

 • -1: for all sheets, each sheet is exported to an individual file of the base file name concatenated with the sheet name, for example sample-Sheet1.csv, sample-Sheet2.csv and sample-Sheet3.csv

 • N: export the N-th sheet within the range of number of sheets. Example: to export the second sheet, set 2 here to get sample-Sheet2.csv

13

Import as formulas

CSV-import

Streng, enten false (falsk) eller true (sand). Standardværdi: false (falsk). Bestemmer, om formeludtryk, der begynder med et = lighedstegn skal evalueres som formler eller importeres som tekst-data. Hvis true (sand) evalueres formel ved indtastning. Hvis false (falsk) indtastes formler som tekst. Hvis udeladt (slet ikke tilstede), er standardværdien true (sand) for at beholde adfærden den gamle versions indstillingsstrenge, der slet ikke havde dette mærke. Hvis tilstede og tom (eller enhver anden værdi end true (sand)) er standardværdien false (falsk).

14

Include a byte-order-mark (BOM)

String, either false or true. Default value: false. If true include a byte-order-mark (BOM) in the export. If false the export does not include a BOM. If omitted (not present at all), the default value is false to keep the behaviour of old versions' options string that didn't have this token at all. If present and empty (or any other value than true) the default value is false. Automatically detected during the import.

15

Detect numbers in scientific notation

String, either false or true. Default value: true. If true detect if a cell content containing an 'E' or 'e' is a number in scientific notation. If false do not try to detect numbers in scientific notation. Token can be false only if token 8 (Detect special numbers) is false. If omitted, the default value is true to keep the behaviour of old versions' options string that didn't have this token at all.


Specialtilfælde med CSV-filer med skilletegn defineret i den første linje

CSV-import og -eksport understøtter en sep= og "sep=" -indstilling som feltskilletegn . Under læsning af et CSV-dokument tages skilletegnet fra det indledende sep= eller "sep=" enkeltfelt, hvis det er eneste linjeindhold.

Under læsning af en CSV-fil, bevares formen med anførselstegn som celleindhold (uden anførselstegn). Du ser sep=|, når | er skilletegnet i den første linje. I formen uden anførselstegn, forkastes skilletegnet, fordi det er det reelle feltskilletegn i konteksten. Du ser sep= i den første linje.

Når du skriver en CSV-fil, tilpasses den eksisterende enkeltcelles indhold øverst til venstre såsomsep=| til det aktuelle skilletegn med anførselstegn på formen "sep=|" (hvis anførselstegn / tekstafgrænsere ikke sættes tomme og | er skilletegnet) og altid bruger ASCII-tegnet " dobbelt anførselstegn.

Hvis linjen, der indeholder sep=| ikke skal importeres som data, skal du huske at sætte tallet Fra række i dialogen til 2. Bemærk, at denne linje ikke bevares, når filen gemmes igen.

Eksempel:


    sep=|
    "LETTER"|"ANIMAL"
    "a"|"aardvark"
    "b"|"bear"
    "c"|"cow"
  

Formateringskoder for Mærke 5

Betydning

Kode

Standard

1

Tekst

2

MM/DD/ÅÅ

3

DD/MM/ÅÅ

4

ÅÅ/MM/DD

5

-

6

-

7

-

8

Ignorer felt (importer ikke)

9

US-engelsk

10


Tegnsætkoder til Mærke 3

Tegnsæt

Indeks

Ukendt

0

Windows-1252/WinLatin 1 (Vestligt)

1

Apple Macintosh (Vestligt)

2

DOS/OS2-437/US (Vestligt)

3

DOS/OS2-850/Internationalt (Vestligt)

4

DOS/OS2-860/Portugisisk (Vestligt)

5

DOS/OS2-861/Islandsk (Vestligt)

6

DOS/OS2-863/Canadisk-fransk (Vestligt)

7

DOS/OS2-865/Nordisk (Vestligt)

8

Systemstandard

9

Symbol

10

ASCII/US (Vestligt)

11

ISO-8859-1 (Vestligt)

12

ISO-8859-2 (Centraleuropæisk)

13

ISO-8859-3 (Latin 3)

14

ISO-8859-4 (Baltisk)

15

ISO-8859-5 (Kyrillisk)

16

ISO-8859-6 (Arabisk)

17

ISO-8859-7 (Græsk)

18

ISO-8859-8 (Hebræisk)

19

ISO-8859-9 (Tyrkisk)

20

ISO-8859-14 (Vestligt)

21

ISO-8859-15/EURO (Vestligt)

22

DOS/OS2-737 (Græsk)

23

DOS/OS2-775 (Baltisk)

24

DOS/OS2-852 (Centraleuropæisk)

25

DOS/OS2-855 (Kyrillisk)

26

DOS/OS2-857 (Tyrkisk)

27

DOS/OS2-862 (Hebræisk)

28

DOS/OS2-864 (Arabisk)

29

DOS/OS2-866/Russisk (Kyrillisk)

30

DOS/OS2-869/Moderne (Græsk)

31

DOS/Windows-874 (Thai)

32

Windows-1250/WinLatin 2 (Centraleuropæisk)

33

Windows-1251 (Kyrillisk)

34

Windows-1253 (Græsk)

35

Windows-1254 (Tyrkisk)

36

Windows-1255 (Hebræisk)

37

Windows-1256 (Arabisk)

38

Windows-1257 (Baltisk)

39

Windows-1258 (Vietnamesisk)

40

Apple Macintosh (Arabisk)

41

Apple Macintosh (Centraleuropæisk)

42

Apple Macintosh/Kroatisk (Centralduropæisk)

43

Apple Macintosh (Kyrillisk)

44

Ikke understøttet: Apple Macintosh (Devanagari)

45

Ikke understøttet: Apple Macintosh (Farsi)

46

Apple Macintosh (Græsk)

47

Ikke understøttet: Apple Macintosh (Gujarati)

48

Ikke understøttet: Apple Macintosh (Gurmukhi)

49

Apple Macintosh (Hebræisk)

50

Apple Macintosh/Islandsk (Vestligt)

51

Apple Macintosh/Rumænsk (Centraleuropæisk)

52

Apple Macintosh (Thai)

53

Apple Macintosh (Tyrkisk)

54

Apple Macintosh/Ukrainsk (Kyrillisk)

55

Apple Macintosh (Kinesisk forsimplet)

56

Kinesisk traditionelt

57

Apple Macintosh (Japansk)

58

Apple Macintosh (Koreansk)

59

Windows-932 (Japansk)

60

Windows-936 (Kinesisk forsimplet)

61

Windows-Wansung-949 (Koreansk)

62

Windows-950 (Kinesisk traditionelt)

63

Skift-JIS (Japansk)

64

GB-2312 (Kinesisk forsimplet)

65

GBT-12345 (Kinesisk traditionelt)

66

GBK/GB-2312-80 (Kinesisk forsimplet)

67

BIG5 (Kinesisk traditionelt)

68

EUC-JP (Japansk)

69

EUC-CN (Kinesisk forsimplet)

70

EUC-TW (Kinesisk traditionelt)

71

ISO-2022-JP (Japansk)

72

ISO-2022-CN (Kinesisk forsimplet)

73

KOI8-R (Kyrillisk)

74

Unicode (UTF-7)

75

Unicode (UTF-8)

76

ISO-8859-10 (Centraleuropæisk)

77

ISO-8859-13 (Centraleuropæisk)

78

EUC-KR (Koreansk)

79

ISO-2022-KR (Koreansk)

80

JIS 0201 (Japansk)

81

JIS 0208 (Japansk)

82

JIS 0212 (Japansk)

83

Windows-Johab-1361 (Koreansk)

84

GB-18030 (Kinesisk forsimplet)

85

BIG5-HKSCS (Kinesisk traditionelt)

86

TIS 620 (Thai)

87

KOI8-U (Kyrillisk)

88

ISCII Devanagari (Indisk)

89

Unicode (Java's modificerede UTF-8)

90

Adobe Standard

91

Adobe Symbol

92

PT 154 (Windows kyrillisk-asiatisk tegnsæt udviklet i ParaType)

93

Unicode UCS4

65534

Unicode UCS2

65535


Støt os venligst!