Kopier tegneobjekter til andre dokumenter

I LibreOffice det er muligt at kopiere tegneobjekter mellem tekst, regneark og præsentationsdokumenter.

  1. Marker tegneobjektet eller objekterne.

  2. Kopier tegneobjektet til udklipsholderen, for eksempel ved at bruge+C.

  3. Skift nu til det andet dokument og placer markøren der hvor tegneobjektet skal indsættes.

  4. Indsæt tegneobjektet, for eksempel ved at bruge+V.

Indsæt i et tekstdokument

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

Indsæt i et regneark

Et indsat tegneobjekt er forankret til den aktuelle celle. Du kan ændre forankringen mellem celle og side ved at vælge objektet og klikke på ikonet Skift forankring Ikon.

Støt os venligst!