Redigere diagramforklaringer

For at redigere et diagrams forklaring:

  1. Dobbeltklik på diagrammet.

    En grå kant vises omkring diagrammet, og menulinjen indeholder nu kommandoer til redigering af objekterne i diagrammet.

  2. Vælg Formater - Forklaring eller dobbeltklik på forklaringen. Dette åbner dialogen Forklaring.

  3. Vælg fra de tilgængelige faneblade for at lave ændringer, klik så OK.

Noteikon

For at vælge forklaringen, dobbeltklik først på diagrammet (se trin 1), klik så på forklaringen. Du kan nu flytte forklaringen indenfor diagrammet ved hjælp af musen.


Støt os venligst!