Rediger diagramakser

For at redigere akserne på et diagram, som du har indsat:

  1. Dobbeltklik på diagrammet.

    En grå kant vises omkring diagrammet, og menulinjen indeholder nu kommandoer til redigering af objekterne i diagrammet.

  2. Vælg Formater - Akse, vælg derefter aksen (eller akser) som du vil redigere. En dialog vises.

  3. Marker fra de tilgængelige sektioner og foretag de nødvendige ændringer (vælg for eksempel fanebladet Skalering, hvis du vil modificere aksens skala).

  4. Klik på OK. Klik udenfor diagrammet i dit dokument for at afslutte diagramredigeringstilstand.

Støt os venligst!