Skift titlen på et dokument

Du kan angive en titel til dit dokument. Nogle filhåndteringsprogrammer kan vise titlerne ved siden af dine dokumenters filnavne.

Hvordan du kan ændre titlen på det aktuelle dokument

  1. Vælg Filer - Egenskaber. Dette åbner dialogen Egenskaber.

  2. Vælg fanebladet Beskrivelse.

  3. Skriv den nye titel i feltet Titel og klik på OK.

Støt os venligst!