Definere kanter for tabeller og tabelceller

Indstilling af en foruddefineret kanttype

 1. Marker tabelcellerne som du vil ændre.

 2. Klik på ikonet Kanter på værktøjslinjen Tabel (Writer) eller Streg og fyld for at åbne vinduet Kanter.

 3. Klik på en af de foruddefinerede kanttyper.

  Dette Tilføjer den valgte typografi til den nuværende kanttypografi for tabelcellerne. Marker den tomme kanttype øverst til venstre i vinduet Kanter for at nulstille alle kanttyper.

Indstilling af en tilpasset kanttype

 1. Marker tabelcellerne som du vil ændre.

 2. Vælg Tabel - Egenskaber - Kanter (Writer) eller Format - Celler - Kanter (Calc).

 3. I området Brugerdefineret skal du vælge de kanter, som du ønsker, der skal optræde i et almindeligt layout. Klik på en kant i forhåndsvisningen for at skifte valget af en kant.

 4. Hvis du vælger mere end en række eller kolonne, kan du ændre linjerne mellem rækker og kolonner. Vælg mellemmærkerne i området brugerdefineret.

 5. Vælg en stregtype og farve for den valgte kanttype i området Streg. Disse indstillinger gælder for alle kantlinjer, som er inkluderet i den valgte kanttype.

 6. Gentag de sidste to trin for hver kant i rammen.

 7. Vælg afstanden mellem kantlinjerne og sideindholdet i området Afstand til indhold.

 8. Klik på OK for at anvende ændringerne.

Støt os venligst!