Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Automatic redaction makes it easier to redact LibreOffice documents that have multiple portions of text that need to be hidden due to sensitivity or privacy issues.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner ▸ Automaskering


Denne funktionalitet er nyttig i dokumenter, der har flere forekomster af navne og andre personlige informationer (for eksempel kreditkort, telefonnumre osv.). Manuel maskering af disse dele af dokumentet ville kræve en betydelig indsats, men med Automaskering kan denne opgave automatiseres på en mere effektiv måde.

Oprettelse af mål

Mål er regler og mønstre, der bruges af Automasker til at finde dele af dokumentet, der automatisk skal markeres til maskering.

For at oprette et nyt mål klikker du på knappen Tilføj mål.

Dialogen Tilføj mål viser sig for at lade dig definere et Navn til det nye mål såvel som at vælge dets Type og Indhold. Du kan vælge mellem tre forskellige typer mål på rullelisten Type:

Tilføj alle de mål, de vil anvende på dit dokument og klik på OK. Dette åbner dokumentet som en tegning i LibreOffice Draw med alle mål automatisk maskeret med værktøjet Rektangulær maskering.

Fortsæt med at maskere andre dele af det genererede dokument og udskriv derefter eller eksporter til PDF.

tip

Se hjælpesiden Liste over Regulære udtryk for at få mere at vide om, hvordan du bruger regulære udtryk i LibreOffice.


Eksport og import af mål

Klik på knappen Gem mål for at gemme definerede mål i dokumentet som en JSON (JavaScript Objekt Notation) -fil.

Klik på knappen Indlæs mål for at importere og anvende mål, der er defineret i en JSON-fil i et andet LibreOffice-dokument.

note

Automatiske maskeringsmål i et dokument gemmes automatisk parallelt med dokumentet. Derfor er de tilgængelige i dokumentet, efter at du har gemt og lukket det.


Støt os venligst!