Fontwork

Værktøjslinjen Fontwork åbner, når du vælger et Fontwork-objekt.

Fontwork-galleri

Åbner Fontwork-galleriet, hvor du kan vælge et andet eksempel. Klik på OK for at anvende de nye egenskaber på dit Fontwork-objekt.

Fontwork-figur

Åbner værktøjslinjen Fontwork-figur. Klik på en figur for at anvende figuren på alle markerede Fontwork-objekter.

Fontwork samme bogstavhøjde

Skifter bogstavhøjden på de valgte Fontwork-objekter fra normal til ens højde for alle objekter.

Fontwork-justering

Åbner vinduet Fontwork-justering.

Klik for at anvende justeringen på de valgte Fontwork-objekter.

Fontwork-tegnafstand

Åbner vinduet for Fontwork-tegnafstand

Klik for at anvende tegnafstand på de udvalgte Fontwork-objekter.

Brugerdefineret

Åbner Fontwork-dialogen tegnafstand, hvor du kan indtaste en ny værdi for afstanden mellem tegnene.

Værdi

Indtast værdien for afstanden mellem Fontwork-tegn.

Knibe to tegn

Slår knibning af tegnpar til og fra.

Støt os venligst!