Tabelguide - Definer Typer og formatering

Specificerer feltinformationen for dine valgte felter.

Valgte felter

Vælg et felt for at redigere feltinformationen.

^

Klik for at flytte det valgte felt en plads op på listen.

v

Klik for at flytte det valgte felt en plads ned på listen.

Fjern det valgte felt fra rullelisten.

+

Tilføj et nyt datafelt til rullelisten.

Feltinformation

Feltnavn

Viser navnet på det valgte datafelt. Hvis du vil, kan du indtaste et nyt navn.

Felttype

Vælg en felttype.

Automatisk værdi

Hvis indstillingen er Ja, vil værdierne for dette datafelt blive genereret af databasen.

Indtastning påkrævet

Hvis sat til ja, må dette felt ikke være tomt.

Længde

Angiver antal tegn i datafeltet.

Antal decimaler

Angiver antal decimaler for datafeltet. Denne indstilling er kun mulig for numeriske eller decimaltals datafelter.

Standardværdi

Specificerer standardværdien for et Ja/Nej felt.

'Auto-increment'-sætning

Indtast den SQL kommando instruktion som instruerer at datakilden automatisk skal tælle op i et specificeret heltalsfelt. For eksempel bruger denne MySQL sætning AUTO_INCREMENT til at tælle feltet "id" op med en, hver gang der skabes et nyt datafelt:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

I dette eksempel, skal du indtaste AUTO_INCREMENT i feltet 'Auto-increment'.

Tabelguide - Definer primærnøgle

Støt os venligst!