Sortering og gruppering

I dialogen sortering og gruppering i Rapportdesign kan du definere de felter, som skal sorteres i din rapport, samt de felter, som skal holdes sammen for at udgøre en gruppe. Hvis du grupperer din rapport efter et bestemt felt, vil alle dataposter med samme værdi i det pågældende felt blive holdt sammen i en gruppe.

Feltet Grupper viser felterne i en rækkefølge fra øverst til nederst. Du kan vælge et vilkårligt felt og så klikke på knappen Flyt opad eller Flyt nedad for at flytte dette felt op eller ned på listen.

Sorteringen og grupperingen vil blive anvendt i listens rækkefølge fra øverst til nederst.

Som standard oprettes en ny gruppe ved hver ændret værdi i en datapost fra det valgte felt. Du kan ændre denne egenskab, afhængigt af felttypen:

  1. For felter af type tekst, kan du vælge tegn for præfiks og indtaste n tegn i tekstfeltet nedenunder. De dataposter, som er har de første n tegn identiske, vil blive grupperet sammen.

  2. For felter af typen dato/tid, kan du gruppere dataposterne efter samme år, kvartal, måned, uge, dag, time,eller minut. Du kan desuden angive et interval for uger og timer: 2 uger grupperer data i tougers oversigt, 12 timer grupperer data i halvdags grupper.

  3. For felter af typen AutoNummer, Valuta eller Tal, angiver du et interval.

Når du angiver, at nogle dataposter skal blive sammen på samme side, har du tre valg:

  1. Nej - sidegrænser tages ikke i betragtning.

  2. Hele gruppen - udskriver gruppeoverskrift, detaljesektion og gruppefod på samme side.

  3. Med første detalje - udskriver kun gruppeoverskrift på en side, hvis den første detaljepost også kan udskrives på samme side.

Støt os venligst!