Egenskaber

Vinduet Egenskaber for Rapportgeneratoren viser altid egenskaber for det aktuelt valgte objekt i Rapportgeneratorvisningen.

tip

Klik på Skift-F1 og peg med musen på en inputfelt for at se en hjælpetekst for det pågældende felt.


Ved f√łrste start af rapportgeneratoren viser egenskabsvinduet, fanebladet Data for hele rapporten.

Marker en tabel fra indholdslisten, tryk så på Tabulatoren eller klik udenfor indtastningsfeltet for at forlade indtastningsfeltet.

Vinduet Tilf√łj felter til rapport vises automatisk, n√•r di har valgt en tabel i feltet Indhold og forlader feltet. Du kan ogs√• klikke p√• ikonet Tilf√łj felt p√• V√¶rkt√łjslinjen eller v√¶lge Vis ‚Ėł Tilf√łj felt.

Fanebladet Generelt kan blandt andet bruges til at ændre navnet på rapporten og til at deaktivere Sidehoved- eller Sidefodsområderne.

tip

For at vise fanebladet Data eller Generelt for hele rapporten, vælg Rediger - Marker Alt - Vælg rapport.


Hvis du klikker i Sidehoved- eller Sidefodsområdet uden at vælge noget objekt, får du vist fanebladet Generelt for det område.

Du kan redigere visse synlige egenskaber for området.

Hvis det betingede udskriftsudtryk har værdien TRUE, vil det markerede objekt bliver udskrevet.

Hvis du klikker på området Detalje uden at vælge noget objekt, får du vist fanebladet Generelt for området.

Du kan angive visse egenskaber for at finindstille måden hvorpå dataposterne bliver udskrevet.

Indsæt nogle datafelter i detaljeområdet eller indsæt andre kontrolfelter i et vilkårligt område. Når du vælger et indsat felt, kan du sætte egenskaberne i vinduet Egenskaber.

Du kan ændre den viste tekst i etiketindtastningsfeltet for et etiketfelt.

For et billede kan du angive enten at inds√¶tte billedet som k√¶de til en fil eller blot som et indlejret objekt i Basefilen. Indlejrede objekter for√łger st√łrrelsen af Basefilen, mens k√¶demetoden ikke fungerer p√• andre computere.

På fanebladet Generelt for et datafelt kan du blandt andet indstille egenskaberne for formatering.

På fanebladet Data kan du ændre det dataindhold, som skal vises.

St√łt os venligst!