Rapportnavigator

Du kan åbne Rapportbyggerens Rapportnavigatorvindue ved at vælge Vis - Rapportnavigator.

Rapportnavigatoren viser strukturen af rapporten. Du kan bruge Rapportnavigatoren til at indsætte funktioner i rapporten.

Klik på et element i Rapportnavigatoren. Det tilsvarende objekt eller område vælges i Rapportdesignvisning. Højreklik på et element for at åbne genvejsmenuen.

For at indtaste funktioner til rapporten

I genvejsmenuen for Rapportnavigatoren kan du se de samme kommandoer som i rapportdesignvisningen plus yderligere kommandoer til oprette nye funktioner eller til at slette dem.

Funktioner kan indtastes med en syntaks, der er angivet i forslaget OpenFormula .

Se Wikiside om Base for at få mere hjælp med funktionerne i en rapport.

For at beregne en sum for hver klient

  1. Åbn Rapportnavigatoren.

  2. Åbn Gruppèr elementet og gruppen hvor du vil beregne omkostningen.

    Gruppe har et underelement kaldet funktioner.

  3. Åbn genvejsmenuen (højreklik) på funktionselementet, vælg oprettelse af en ny funktion, og vælg den.

    I egenskabsbrowseren ser du funktionen.

  4. Erstat navnet med f.eks. CostCalc og formlen med [CostCalc] + [indtast navnet på din omkostningskolonne].

  5. Skriv nul (0) som startværdi.

  6. Nu kan du indsætte et tekstfelt og binde det til din [CostCalc] (vises i datafeltrullelisten).

Måske er du nødt til at sætte startværdien til værdien af feltet som [felt].

Hvis der er tomme felter i omkostningskolonnen, brug følgende formel for at erstatte de tomme felters indhold med nul:

[SumCost] + HVIS (ER.TOM([felt]);0;[felt])

Støt os venligst!