Dato og klokkeslæt

Du kan åbne dialogen Dato og tid i Rapportgeneratoren ved at vælge Indsæt - Dato og tid.

Tipikon

Klik på Skift-F1 og peg med musen på en inputfelt for at se en hjælpetekst for det pågældende felt.


Aktiver Inkluder dato for at indsætte et datofelt i rapportens aktive område. Datofeltet viser den aktuelle dato, når rapporten genereres.

Aktiver Inkluder tid for at indsætte et klokkeslætsfelt i rapportens aktive område. Tidsfeltet viser det aktuelle klokkeslæt, når rapporten genereres.

Klik på OK for at indsætte feltet.

Du kan klikke på feltet dato eller tid og trække det til en anden placering inden for det samme område eller redigere egenskaberne i vinduet Egenskaber.

Støt os venligst!