Funktioner

Menuen Funktioner i databasevinduet.

Relationer

Åbner vinduet Relationsdesign og kontrollerer om databaseforbindelsen understøtter relationer.

Brugeradministration

Åbner dialogen Brugeradministration hvis databasen understøtter denne funktionalitet.

Tabelfilter

Ă…bner dialogen Tabelfilter, hvor du kan specificere, hvilke tabeller i databasen, der skal vises eller skjules.

Marker de tabeller som du vil filtrere i listen Filter.

Hvis du vælger den øverste tabel i et hierarki, bliver alle tabellerne i hierarkiet valgt.

Hvis du vælger en tabel, som er på et lavere niveau i hierarkiet, bliver tabellerne, som forekommer over den i hierarkiet, ikke valgt.

SQL

Åbner SQL-dialogen, hvor du kan indtaste SQL-sætninger.

Støt os venligst!