Funktioner

Menuen Funktioner i et databsevindue.

Relationer

Åbner visningen Relationsdesign og tjekker, om databaseforbindelsen understøtter relationer.

Brugeradministration

Åbner dialogen Brugeradministration hvis databasen understøtter denne funktionalitet.

Tabelfilter

Ă…bner dialogen Tabelfilter, hvor du kan angive, hvilke af databasens tabeller, der skal vises eller skjules.

Marker de tabeller som du vil filtrere i listen Filter.

Hvis du vælger den øverste tabel i et hierarki, bliver alle tabellerne i hierarkiet valgt.

Hvis du vælger en tabel, som er på et lavere niveau i hierarkiet, bliver tabellerne, som forekommer over den i hierarkiet, ikke valgt.

SQL

Åbner SQL-dialogen, hvor du kan indtaste SQL-sætninger.

Støt os venligst!