Fil

Menuen Filer for et databasevindue. Kun elementer specifikke for databaser er vist.

Gem

Gemmer den aktuelle database-fil, -forespørgsel, -formular eller -rapport. Vedrørende database-filen skal du se dialogen Gem fil. Vedrørende de andre objekter skal du se dialogen Gem.

Gem som

Gemmer den aktuelle databaseil med et andet navn. I dialogen Gem fil vælger du en sti og et filnavn og et filnavn, du vil gemme.

Eksporter

Eksporterer den valgte rapport eller formular sop et tekstdokument. En dynamisk rapport eksporteres seom en kopi af databasens indhold på eksporttidspunktet.

Send

Åbner den undermenu.

Email Document

Opens the default email application to send a new email. The current database file is appended as an attachment. You can enter the subject, the recipients and a mail body.

Report as Email

Opens the default email application to send a new email. The selected report is appended as an attachment. You can enter the subject, the recipients and a mail body. A dynamic report is exported as a copy of the database contents at the time of export.

Rapport til tekstdokument

Eksporterer den valgte rapport til et tekstdokument. En dynamisk rapport eksporteres som en kopi af databasens indhold på tidspunktet for eksporten.

Støt os venligst!