MariaDB- og MySQL-forbindelser

Angiver indstillingerne for MariaDB og MySQL-databaser.

Direkte forbindelser til MariaDB- og MySQL-databaser

Databasenavn

Indtast navnet på MariaDB- eller MySQL-database. Bed din databasse-administrator om det korrekte navn.

Server-URL

Indtast databaseserverens URL. Det er navnet på den maskine, der kører MariaDB- eller MySQL-database. Du kan også erstatte værtsnavnet med serverens IP-adresse.

Portnummer

Indtast portnummeret til databaseserveren. Bed din database-administrator om den korrekte portadresse. Portnummeret til MySQL- eller MariaDB-databaser er som standard 3306.

Forbinde ved hjælp af ODBC (Open DataBase Connectivity)

Forbinder til en eksisterende ODBC-datakilde, som var indstillet på systemniveau.

Forbind ved hjælp af JDBC (Java Database Connectivity)

Forbinder til en eksisterende JDBC-datakilde, som var indstillet på system niveau.

Den næste side i guiden afhænger af dit valg af enten ODBC eller JDBC:

ODBC-forbindelse

JDBC-forbindelse

Godkendelse

Databaseguide

Støt os venligst!