Vælg database

Opretter en ny database, åbner en databasefil eller forbinder til en eksisterende database.

Opret en ny database

Marker for at oprette en ny database. Denne indstilling bruger HSQL-databasemaskinen med standardindstillinger. Den sidste side af guiden vises herefter.

Ekstern hjemmeside om HSQL.

Åbn en eksisterende databasefil

Marker for at åbne en databasefil fra en liste med seneste anvendte filer eller fra en filvalgsdialog.

Senest anvendte

Vælg en databasefil, der skal åbnes, fra listen med seneste anvendte filer. Klik på Udfør for at åbne filen straks og afslutte guiden.

Åbn

Åbner en filvalgsdialog, hvor du kan vælge en databasefil. Klik Åbn eller OK i filvalgsdialogen for at åbne filen straks og afslutte guiden.

Forbind til en eksisterende database

Marker for at oprette et databasedokument til en eksisterende databaseforbindelse.

Databasetype

Vælg databasetypen til den eksisterende databaseforbindelse.

note

Outlook, Evolution, KDE Adressebog og Seamonkey databasetyperne behøver ikke yderligere information. For andre databasetyper indeholder guiden yderligere sider til at specificere den nødvendige information.


Den næste guideside er en af de følgende sider:

Gem og fortsæt

Angiver om du vil registrere databasen, åbne databasen for at redigere, eller indsætte en ny tabel.

Opsætning af forbindelse til tekstfil

Opret forbindelse til Microsoft Access eller Microsoft Access 2007

Opret LDAP-forbindelse

Opret ADO-forbindelse

Opret JDBC-forbindelse

Opret Oracle-databaseforbindelse

MariaDB- og MySQL-forbindelser

ODBC-indstillinger

Opret regnearksforbindelse

Støt os venligst!