Yderligere indstillinger

Angiver yderligere indstillinger for en datakilde.

For at tilgĂĄ denne kommando...

I et databasevindue, vælg Rediger - Database - Egenskaber og klik Yderligere indstillinger


Tilgængeligheden af de følgende kontrolelementer afhænger af databasetypen:

Værtscomputerens navn

Indtast navnet på den værtscomputer som indeholder databasen, for eksempel ldap.server.com.

Portnummer

Indtast portnummeret for den værtscomputer som er vært for databasen.

MySQL JDBC-driverklasse

Indtast navnet pĂĄ JDBC-driveren til MySQL-databasen.

Tegnsæt

Vælg det tegnsæt som du vil bruge til at vise databasen i LibreOffice. Denne indstilling påvirker ikke databasen. For at bruge dit operativsystems standardtegnsæt skal du vælge "System".

Noteikon

Tekst- og dBASE-databaser er begrænset til tegnsæt med tegnlængde af fast størrelse, hvor alle tegn er indkodet med samme antal bytes.


Oracle JDBC-driverklasse

Indtast navnet pĂĄ JDBC-driveren til Oracle-databasen.

Driverindstillinger

Angiver yderligere driver indstillinger.

Anvend katalog ved filbaserede databaser

Bruger den aktuelle datakilde for kataloget. Denne indstilling er nyttig, når ODBC-datakilden er en databaseserver. Undlad at vælge denne indstilling, hvis ODBC-datakilden er en dBASE-driver.

Base DN

Indtast startpunktet for søgning i LDAP-databasen, for eksempel dc=com.

Maksimalt antal dataposter

Indtast det maksimale antal dataposter som du vil indlæse, når du tilgår LDAP-serveren.

Vis ogsĂĄ slettede dataposter

Viser alle dataposterne i en fil, inklusive dem, der er markeret som slettet. Hvis du vælger dette afkrydsningsfelt, kan du ikke slette dataposter.

Noteikon

I dBASE-formatet forbliver slettede dataposter i filen.


Tipikon

For at se ændringer, som du laver på databasen, skal du lukke forbindelsen til databasen og derefter forbinde til databasen igen.


Indekser

Ă…bner dialogen Indekser, hvor du kan administrere tabelindekserne i den aktuelle dBASE database.

Teksten indeholder overskrifter

Vælg dette afkrydsningsfelt hvis den første linje af tekstfilen indeholder feltnavne.

Feltskilletegn

Indtast eller vælg det tegn, der adskiller datafelter i tekstfilen.

Tekstskilletegn

Indtast eller vælg det tegn, der angiver et tekstfelt i tekstfilen. Du kan ikke bruge det samme tegn som feltskilletegn.

Decimaltegn

Indtast eller vælg det tegn, der bliver brugt som decimaltegn i tekstfilen, for eksempel et komma (0,5) eller et punktum (0.5).

Tusindtalsskilletegn

Indtast eller vælg det tegn, der bruges som et tusindtalsskilletegn i tekstfilen, for eksempel et punktum (1.000) eller et komma (1,000).

Filendelse

Vælg formatet for tekstfilen. Den udvidelse, som du vælger, påvirker nogle af standardindstillingerne i denne dialog.

Støt os venligst!