Genererede værdier

Angiver indstillingerne for automatisk genererede værdier for nye dataposter.

Tilgængeligheden af de følgende kontrolelementer afhænger af databasetypen:

Modtag genererede resultater

Aktiverer understøttelse i LibreOffice af 'auto-increment' for datafelter i den aktuelle ODBC- eller JDBC-datakilde. Vælg denne indstilling, hvis 'auto-increment'-funktionen i SDBCX-laget af databasen ikke er understøttet. Generelt vil auto-increment være valgt for primærnøglefeltet.

'Auto-increment'-sætning

Indtast den SQL kommando instruktion som instruerer at datakilden automatisk skal tælle op i et specificeret heltalsfelt. For eksempel bruger denne MySQL sætning AUTO_INCREMENT til at tælle feltet "id" op med en, hver gang der skabes et nyt datafelt:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

I dette eksempel skal du indtaste AUTO_INCREMENT i feltet 'Auto-increment'-sætning.

Forespørgsel på genererede værdier

Indtast en SQL-sætning som returnerer den sidste 'auto-increment'-værdi for primærnøgle datafeltet. For eksempel:

SELECT LAST_INSERT_D();

Støt os venligst!