Specielle indstillinger

Angiver den mĂĄde, du kan arbejde med data i en database.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Rediger - Database - Avancerede indstillinger i et databasevindue


Tilgængeligheden af de følgende kontrolelementer afhænger af databasetypen:

Brug SQL92-navnestandard

Tillader kun tegn som opfylder SQL92-navnestandarden for et navn i en datakilde. Alle andre tegn bliver afvist. Hvert navn skal begynde med et lille bogstav, et stor bogstav eller en understreg ( _ ). De resterende tegn kan være ASCII-bogstaver, tal og understregstegn.

Brug nøgleordet AS før tabel alias navne

Nogle databaser bruger nøgleordet "AS" mellem et navn og dets alias, mens andre databaser bruger et mellemrum. Aktiver denne mulighed for at indsætte AS før aliaset.

Afslut tekstlinjer med CR + LF

Marker brug af koden CR + LF til at afslutte hver tekstlinje (foretrækkes for operativsystemerne DOS og Windows).

Tilføj tabel-aliasnavnet i SELECT-sætninger

Tilføjer aliaset til tabelnavnet i SELECT-sætninger.

Anvend OUTER JOIN syntaks '{OJ }'

Brug escapesekvenser til outer joins. Syntaksen for denne escapesekvens er {oj outer-join}

Eksempel:

SELECT vare.* FROM {oj ordrelinje LEFT OUTER JOIN ordrer ON ordrelinje.nr=ordrer.varenr}

Ignorerer privilegierne fra database-drivprogrammet

Ignorerer adgangsprivilegierne leveret af databasedrivprogrammet.

Erstat navngivne parametre med ?

Erstatter navngivne parametre i en datakilde med et spørgsmålstegn (?).

Vis versionskolonner (hvis de er tilgængelige)

Nogle databaser tildeler versionsnumre til felter for at spore ændringer i dataposter. Versionsnummeret for et felt er øget med én, hver gang feltets indhold er ændret. Viser det interne versionsnummer for dataposten i databasetabellen.

Brug katalognavnet i SELECT-sætninger

Bruger den aktuelle datakilde for kataloget. Denne indstilling er nyttig, når ODBC-datakilden er en databaseserver. Undlad at vælge denne indstilling, hvis ODBC-datakilden er en dBASE-driver.

Brug skemanavnet i SELECT-sætninger

Giver dig mulighed for at bruge skemanavnet i SELECT-sætninger.

Oprettelse af indeks med ASC- eller DESC-sætning

Opretter et indeks med ASC- eller DESC-sætninger.

Sammenligning af logiske værdier

Vælg den type af logisk sammenligning du vil bruge.

Formulardataindtastning kontrollerer obligatoriske felter

Når du indtaster en ny datapost eller opdaterer en eksisterende datapost i en formular, og du efterlader et tomt felt som er bundet til en databasekolonne som kræver indtastning, så vil du se en besked der protesterer over det tomme felt.

Hvis denne kontrolelementboks ikke er aktiveret, så vil formularerne i den aktuelle database ikke blive kontrolleret for krævede felter.

Kontrolelementboksen er tilgængelig for alle datakildetyper som understøtter skriveadgang til deres data. Kontrolelementboksen eksisterer ikke for regneark, tekst, csv, og de forskellige skrivebeskyttede adressebøger.

Ignorer valutafeltinformation

Kun for Oracle JDBC-forbindelser. NĂĄr aktiveret, angiver det, at ingen kolonner behandles som valutafelter. Felttypen, som returneres fra databasedriveren, ignoreres.

Brug dato/tid format der overholder ODBC standarden

Brug dato/tid-angivelser, der passer til ODBC-standarden.

Understøtter primærnøgle

Aktiverer overskrivning af Base's heuristik som bruges til at undersøge om en database understøtter primærnøgler.

Ved forbindelse til en database som benytter generisk APS så som ODBC, JDBC eller ADO, benytter Base for øjeblikket heuristik for at undersøge om den aktuelle database understøtter primærnøgler. Ingen af de pågældende API'er har dedikeret understøttelse for at fremskaffe denne oplysning.

Heuristikken fejl af og til. Denne tre-status tjekboks er som standard sat til ukendt, hvilket betyder "brug heuristik#. Hvis tjekboksen er aktiveret, antages primærnøgle at være understøttet. Hvis tjekboksen er deaktiveret, antages primærnøgle ikke at være understøttet.

Bemærk at dette valg udelukkende er for at overskrive heuristikken. Hvis du aktiverer tjekboksen for en database som faktisk ikke understøtter primærnøgler, vil du opleve visse fejl.

Støt os venligst!