Indekser

Lader dig administrere dBASE-databaseindekser. Et indeks tillader dig at tilgå en database hurtigt under forudsætning af, at du spørger på data, der er medtaget i indekset. Når du designer en tabel, kan du definere indekserne på fanebladet Indeks.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue af typen dBASE vælg Rediger - Database - Egenskaber, klik på Indekser.


Tabel

Marker databasetabellen, som du vil indeksere.

Tabelindeks

Viser de aktuelle indeks for den valgte databasetabel. For at fjerne et indeks fra listen, klik indekset, og klik så på højrepilen.

Valgfri Indeks

Viser de ledige indeks, som du kan tildele til en tabel. For at tildele et indeks til en valgt tabel, klik på venstrepil- ikonen. Den venstre dobbeltpil tildeler alle tilgængelig indeks.

<

Flytter det valgte indeks til listen Tabel Indeks.

<<

Flytter alle de ledige indeks til listen Tabel Indeks.

>

Flytter de valgte tabel indeks til listen Ledige Indeks.

>>

Flytter alle tabelindeks til listen Valgfri Indeks.

Støt os venligst!