dBASE

Angiv indstillingerne for en dBASE-database.

For at tilgĂĄ denne kommando...

I et databasefilvindue af typen dBASE vælg Rediger - Database - Egenskaber


For at være i stand til at definere relationer mellem tabeller, brug JDBC eller ODBC indefra LibreOffice.

Vis inaktive dataposter

Viser alle dataposterne i en fil, inklusiv de der er markeret som slettet. Hvis du vælger dette afkrydsningsfelt, kan du ikke slette dataposter.

I dBASE-formatet forbliver slettede dataposter i filen.

For at se ændringer som du laver i databasen, luk forbindelsen til databasen ned, og forbind derefter til databasen igen.

Tegnsæt

Vælg den kodekonvertering, som du vil bruge til at vise databasen i LibreOffice. Dette påvirker ikke databasen. Vælg "System" for at bruge standardtegnsættet for dit operativsystem. Tekst- og dBASE-databaser er begrænset til tegnsæt med fast tegnlængde, hvor alle tegn er indkodet med samme antal bytes.

Brug SQL92-navnestandard

Tillad kun navne, som bruger tegn, der opfylder SQL92-navnestandarden i datakilden. Alle andre tegn bliver afvist. Hvert navn skal begynde med et lille eller stort bogstav eller en understreg ( _ ). De øvrige tegn kan være ASCII-bogstaver, understreger og tal.

Indekser

Ă…bner dialogen Indekser, hvor du kan administrere indeks i den aktuelle dBASE database.

Støt os venligst!