Tildel kolonner

I datakildeoversigten kan du kopiere en tabel ved at trÊkke og slippe tabellen pÄ tabelbeholderen. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet VedhÊft data pÄ den fÞrste side af dialogen Kopier tabel, sÄ vil dialogen Tildel kolonner Äbnes som det andet vindue. Du kan bruge denne dialog til at mappeindholdet af et datafelt i kildetabellen til et andet datafelt i mÄltabellen.

Kildetabel

Lister datafelterne i kildetabellen. For at inkludere et datafelt fra kildetabellen i mÄltabellen skal du vÊlge afkrydsningsfeltet foran datafeltets navn. For at mappe indholdet af et datafelt i kildetabellen til et andet datafelt i mÄltabellen skal du klikke pÄ datafeltet i kildetabelliste, og sÄ klikke pÄ op- eller ned-pilen. For at inkludere alle kildedatafelterne i mÄltabellen skal du klikke pÄ Alle.

MĂ„ltabel

Lister de mulige datafelter i mÄltabellen. Kun de datafelter, som er valgt i kildetabellisten vil blive inkluderet i mÄltabellen.

opad

Flytter det valgte element en position op pÄ listen.

nedad

Flytter det valgte element en plads ned pÄ listen.

alle

VÊlger alle datafelterne pÄ listen.

ingen

Fjerner alle krydsene i afkrydsningsfelterne pÄ listen.

StĂžt os venligst!