Typeformatering

I datakildeoversigten, kan du kopiere en tabel ved at trække og slippe tabellen på tabelbeholderen. Dialogvinduet Typeformatering er det tredje vindue i dialogen Kopier tabel.

Rulleliste

Lister datafelterne, som bliver inkluderet i den kopierede tabel.

Kolonneinformation

Feltnavn

Viser navnet på det markerede datafelt. Hvis du vil, kan du indtaste et navn.

Felttype

Vælg en felttype.

Længde

Indtast antallet af tegn i datafeltet.

Antal decimaler

Indtast antallet af decimalpladser i datafeltet. Denne indstilling findes kun i numeriske eller decimale datafelter.

Standardværdi

Vælg standardværdien i et Ja/Nej-felt.

Automatisk typegenkendelse

LibreOffice kan automatisk genkende feltindhold, når du kopierer databasetabellerne med træk og slip.

(maks.) linjer

Indtast det antal linjer, der skal bruges til automatisk typegenkendelse.

Auto

Aktiverer automatisk typegenkendelse.

Støt os venligst!