Kopier tabel

Du kan kopiere en tabel ved at trække og slippe tabellen over i tabelområdet i databasefilvinduet. Dialogen Kopier tabel fremkommer.

Tabelnavn

Specificerer et navn for kopien. Nogle databaser accepter kun navne som indeholder otte eller færre tegn.

Indstillinger

Definition og data

Opretter en 1:1 kopi af databasetabellen. Tabeldefinitionen og alle data bliver kopieret. Tabeldefinitionen inkluderer tabelstrukturen og formater fra forskellige datafelter, inklusiv specielle feltegenskaber. Feltindholdet leverer dataene.

Definition

Kopierer kun tabelldefinitionen og ikke de tilsvarende data.

Som tabelvisning

Hvis databasen understøtter visninger, og du vælger denne indstilling, vil er blive oprettet en forespørgsel i tabelcontaineren som en tabel. Denne indstilling lader dig se resultatet af forespørgslen som en normal tabelvisning. Tabellen vil være filtreret i visningen med en "SELECT" SQL-sætning.

Tilføj data

Tilføjer data fra tabellen de skal kopieres til en eksisterende tabel.

Tabeldefinitionen skal være præcis den samme, så data kan kopieres. Data kan ikke kopieres, hvis et datafelt i måltabellen har et andet format end datafeltet i kildetabellen.

Sammenhold datafeltnavnene i dialogen Kopier tabel pĂĄ sidenAnvend kolonner.

Hvis dataene ikke kan tilføjes, vil du se en liste over felter i dialogen Kolonneinfo, hvis data ikke kan kopieres. Hvis du bekræfter denne dialog med OK, vil kun de data som ikke vises på listen blive tilføjet.

Noteikon

Hvis felterne i måltabellen har en mindre feltlængde end i kildetabellen når data bliver tilføjet, vil kildedatafelterne automatisk blive afskåret så de svarer til feltlængderne i måltabellen.


Opret primærnøgle

Genererer automatisk et primærnøgledatafelt og udfylder det med værdier. Du bør altid bruge dette felt, da en primærnøgle altid skal være tilstede for at redigere tabellen.

Navn

Specificerer et navn for den genererede primærnøgle. Dette navn er valgfrit.

Næste side

Støt os venligst!