Relationer

Giver dig mulighed for at definere og redigere en relation mellem to tabeller.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du vælge Funktioner - Relationer....


Noteikon

Opdaterings- og slettemulighederne er kun tilg√¶ngelig hvis de er underst√łttet af den anvendte database.


Tabeller

Hvis du opretter en ny relation, kan du v√¶lge en tabel fra hver af kombinationsfelterne i √łverste del af dialogen.

Hvis du åbnede dialogen Relationer for en eksisterende relation ved at dobbeltklikke på forbindelseslinjer i relationsvinduet, kan tabellerne involveret i relationen ikke ændres.

N√łglefelter

Angiver n√łglefelterne for relationen.

Navnene på tabellerne valgt for forbindelsen vises her som kolonnenavne. Hvis du klikker på et felt, kan du bruge piletasterne til at vælge et felt fra tabellen. Hver enkelt relation er skrevet i en række.

Opdateringsindstillinger

Her kan du v√¶lge indstillinger som tager effekt, n√•r der er √¶ndringer til et prim√¶rn√łglefelt.

Ingen handling

Bestemmer at hvilken som helst √¶ndring p√• en prim√¶rn√łgle ikke p√•virker andre eksterne n√łglefelter.

Opdaterer kaskadevis

Opdaterer alle de eksterne n√łglefelter hvis v√¶rdien af den tilsvarende prim√¶rn√łgle er blevet √¶ndret (Kaskadevis opdatering).

Angiv null (ingen værdi)

Brug denne indstilling for at s√¶tte v√¶rdien "ER NULL" i alle eksterne n√łglefelter, hvis den tilsvarende prim√¶rn√łgle er blevet √¶ndret. ER NULL betyder, at feltet er tomt.

Angiv standard

Brug denne indstilling for s√¶tte en standardv√¶rdi for alle eksterne n√łglefelter, hvis den tilsvarende prim√¶rn√łgle er blevet √¶ndret. Under oprettelsen af den tilsvarende tabel, vil standardv√¶rdien af et eksternt n√łglefelt bliver defineret n√•r du tildeler feltegenskaberne.

Sletningsindstillinger

Her du kan v√¶lge indstillinger som tager effekt, n√•r et prim√¶rn√łglefelt bliver slettet.

Ingen handling

Bestemmer at sletningen af en prim√¶rn√łgle ikke vil have nogen effekt p√• andre eksterne n√łglefelter.

Slet kaskadevis

Angiver at alle eksterne n√łglefelter vil blive slettet hvis du sletter det tilsvarende prim√¶rn√łglefelt.

Advarselsikon

N√•r du sletter et prim√¶rn√łglefelt med indstillingen Slet kaskadevis, vil alle dataposter fra andre tabeller som har denne n√łgle som deres fremmedn√łgle ogs√• blive slettet. Brug denne indstilling med stor omhu; det er muligt, at en st√łrre portion af databasen kan blive slettet.


Angiv null (ingen værdi)

Hvis du sletter den tilsvarende prim√¶rn√łgle, bliver v√¶rdien "ER NULL" tildelt til alle eksterne n√łglefelter.

Definer standard

Hvis du sletter den tilsvarende prim√¶rn√łgle, vil sat v√¶rdi blive sat p√• alle eksterne n√łglefelter.

St√łt os venligst!