Relationer

Denne kommando åbner vinduet Relationsdesign, som giver dig mulighed for at angive sammenhænge imellem forskellige databasetabeller.

Her kan du kæde tabeller fra den aktuelle database sammen gennem fælles datafelter. Klik på ikonet Ny relation for at oprette relationerne eller træk-og-slip med musen.

For at tilgĂĄ denne kommando...

I et databasefilvindue skal du vælge Funktioner - Relationer....


Noteikon

Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis du arbejder med en relationsdatabase.


Hvis du vælger Funktioner - Relationer åbnes et vindue, hvor alle eksisterende relationer mellem tabellerne i den aktuelle database vises. Hvis der ikke er defineret relationer, eller hvis du vil lade flere tabeller i databasen henvise til hinanden, klikker du så på ikonet Tilføj tabeller. Det åbner dialogen Tilføj tabeller, hvor du kan vælge de tabeller, som du ønsker at oprette en relation imellem.

ikonet Tilføj tabel

Indsæt Tabeller

Noteikon

Hvis vinduet Relationsdesign er åbent, kan de valgte tabeller ikke ændres, selv ikke i tabeldesigntilstand. Dette sikrer, at tabeller ikke ændres, mens relationerne bliver oprettet.


De valgte tabeller vises øverst i visningen Relationsdesign. Du kan lukke et tabelvindue via kontekstmenuen eller med Delete-tasten.

Flytte tabel og rette tabellens størrelse

Du kan ændre størrelsen og arrangere tabellerne efter hvad du selv synes. For at flytte tabeller, træk den øverste kant til den ønskede position. Forstør eller formindsk størrelsen tabellen vises i ved at placering markøren på en kant eller et hjørne og trækker tabellen indtil den har den ønskede størrelse.

Primærnøgle og andre nøgler

Hvis du vil definere en relation mellem de forskellige tabeller, bør du indtaste en primærnøgle, som klart identificerer et datafelt i den eksisterende tabel. Du kan henvise til primærnøglen fra andre tabeller for at tilgå data fra denne tabel. Alle datafelter, der henviser til primærnøglen, bliver identificeret som en fremmed nøgle.

Alle datafelter, der refererer til en primærnøgle, bliver identificeret i tabelvinduet af et lille nøgle symbol.

Definer relationer

Alle eksisterende relationer vises i relationsvinduet med en linje, som forbinder det primære og andre nøglefelter. Du kan tilføje en relation ved at bruge træk-og-slip til at at droppe et feltet i en tabel på feltet i en anden tabel. En relation fjernes igen ved at vælge den og trykke på Delete-tasten.

Alternativt kan du ogsĂĄ klikke pĂĄ ikonet Ny relation i topomrĂĄdet af relationsfeltet og angive relationen mellem to tabeller i dialogen Relationer.

ikonet Ny relation

Ny relation

Advarselsikon

Hvis du bruger LibreOffice som front-end til en relationsdatabase, placeres oprettelsen og sletningen af relationer ikke i en midlertidig hukommelse af LibreOffice, men videresendes direkte til databasen.


Ved at dobbeltklikke pĂĄ en forbindelseslinje kan du tildele bestemte egenskaber til relationen. Dialogen Relationer ĂĄbner.

Støt os venligst!