Indeksdesign

Dialogen Indeksdesign lADER dig redigere indekser for den aktuelle tabel.

For at tilgĂĄ denne kommando...

I et databasefilvindue skal du klikke på ikonet Tabeller. Vælg Indsæt - Tabeldesign eller Rediger - Rediger


Tabeldesign

Indeksliste

Viser en liste over de tilgængelige indekser. Marker et indeks på listen til redigering. Det valgte indeks' detaljer vises i dialogen.

Nyt indeks

Opretter et nyt indeks.

Slet aktuelt indeks

Sletter det aktuelle indeks.

Omdøb aktuelt indeks

Omdøber det aktuelle indeks.

Gem aktuelt indeks

Gemmer det aktuelle indeks i datakilden.

Nulstil aktuelt indeks

Nulstiller det aktuelle indeks til indstillingen, som den havde, da dialogen blev startet.

Indeksoplysninger

Så snart du ændrer en detalje i det aktuelle indeks og vælger et andet indeks, overføres ændringen straks til datakilden. Du kan kun forlade dialogen eller vælge et andet indeks, hvis ændringen er blevet korrekt anerkendt af datakilden. Du kan dog fortryde ændringen ved at klikke på ikonet Nulstil aktuelt indeks.

Entydig

Angiver om det nuværende indeks kun tillader unikke værdier. Markering af indstillingen Entydig forhindrer datadubletter i at blive indtastet i feltet og sikrer dataintegritet.

Felter

Dialogen Felter viser en liste af felter i den aktuelle tabel. Du kan også vælge flere felter. For at fjerne et felt fra markeringen, vælg det tomme element ved begyndelsen af listen.

Indeksfelt

Viser en liste med felterne i den aktuelle tabel. Du kan vælge mere end et enkelt felt.

Sorteringsrækkefølge

Bestemmer indeksernes sorteringsrækkefølge.

Luk

Lukker dialogen.

Støt os venligst!