Tabeldesign

I Tabeldesign vinduet kan du oprette nye tabeller eller redigere strukturen af en tabel.

For at tilgĂĄ denne kommando...

I et databasefilvindue skal du klikke på ikonet Tabeller. Vælg Indsæt -Tabeldesign eller Rediger - Rediger


Databaseoversigt

Tabeldesign

Vinduet har sin egen menubjælke. Den indeholder også følgende nye kommando: Indeksdesign

OmrĂĄde til defintion af tabeller

I dette omrĂĄde angiver du tabelstrukturen.

Feltnavn

Bestemmer navnet på et datafelt. Databasemotoren kan lægge begrænsninger på længden af tabelnavnet samt brugen af specialtegn og mellemrum i tabelnavnet.

Felttype

Bestemmet felttypen. De tilgændelige felttyper begrænses af den anvendte databasemotor.

Beskrivelse

Angiver en valgfri beskrivelse for hvert felt.

Rækkeoverskrifterne indeholder følgende genvejsmenu kommandoer:

Klip

Klipper den markerede række til udklipsholderen.

Kopier

Kopierer den markerede række til udklipsholderen.

Sæt ind

Indsætter indholdet af udklipsholderen.

Slet

Sletter den markerede række.

Indsæt rækker

Indsætter en tom række oven over den aktuelle række, hvis tabellen ikke er blevet gemt. Indsætter en tom række i slutningen af tabellen, hvis tabellen er blevet gemt.

Primærnøgle

Hvis denne kommando er afkrydset, er datafeltet i denne linje primærnøgle. Ved at klikke på kommandoen kan du aktivere/deaktivere feltets status som primærnøgle. Kommandoen er kun synlig, hvis datakilden understøtter primærnøgler.

Feltegenskaber

Angiver feltegenskaber for det aktuelt valgte felt.

Længde

Angiver det maksimale antal tegn, der er tilladt til dataindtastning i det tilsvarende datafelt, herunder mellemrum eller specialtegn.

Antal decimaler

Angiver antal decimaler for et numerisk felt eller decimalfelt.

Standardværdi

Angiver standardværdien for nye dataposter.

Format-eksempel

Viser formatkoden, som du kan vælge med ...-knappen.

...

Denne knap ĂĄbner dialogen Feltformatering.

Hjælpeområde

Viser en hjælpestreng eller et tip defineret af databasedesigneren for det givne felt.

Støt os venligst!